Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Regeringen ska yttra sig i detaljplaneärende

Regeringsrätten vill att regeringen yttrar sig i ett detaljplaneärende i Härjedalen.

Mittådalens sameby har ansökt om rättsprövning av regeringens tidigare beslut, som berör ett detaljplaneärende i ett område där samebyn menar att man bedriver renskötsel.

Senast 3 maj vill Regeringsrätten att regeringen yttrar sig i ärendet.

Regeringen har i det klandrade beslutet funnit att det inte är visat att Mittådalens sameby efter att gällande och tidigare gällande detaljplaner har fastställts, har bedrivit renskötsel inom planområdet.

Samt att detaljplanen inte kan anses påverka eller hindra pågående markanvändning på fastigheten eller åsidosätta samebyns rätt på sådant sätt att den inte kan godtas.

Samebyn anför i Regeringsrätten att regeringens påstående att markområdet inte nyttjas av rennäringen är fel och framhåller att det inte finns någon handling i beslutsunderlaget som ger stöd för regeringens uppfattning.

Man hänvisar b land annat till utvecklingsplanen för samebyn fastställd av Lantbruksstyrelsen 1990 och kartmaterial som innehåller en redovisning av markanvändningen.

Mittådalens sameby hävdar också att regeringsbeslutet inte har stöd i de rättsregler som fastställts av riksdagen och innebär därför att samernas civilrättsliga rätt till renskötsel inom särskilt fastställda områden kränks. Det hävdas att regeringsbeslutet ska upphävas.