Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Receptet för framgång

Vad gör ett av världens mest innovativa företag så framgångsrik? I en nyligen utkommen forskningsrapport så sammanfattas deras framgång i några nyckelord: utmanande, engagerande, långsiktighet, tillit och passion!

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Finns det något samband mellan företagets förmåga till innovation och dess ledningsprinciper och företagskultur? Finns det något vi i vår region, såväl det offentliga som näringslivet, kan lära av Google och deras synsätt på ledarskap?

Utgångspunkten för forskningsstudien var att Google lyckats med att kombinera två ganska olika kompetenser; teknisk skicklighet i datorvetenskap med vetenskaplig baserad kompetens avseende humankapitalet.

Utmaningen är följande; i en värld i snabb förändring fungerar inte statiska managementmodeller. Det som fungerade tidigare fungerar inte nödvändigtvis idag i en verklighet där förändringstakten blivit så hög. När grunden för ett samhälles ekonomi förändras behöver vi också förändra sättet att leda och organisera verksamheten. Slutsatsen blir att om ett företag eller organisation vill stärka sin innovationsförmåga så behöver man också ge utrymme för att ifrågasätta traditionella sätt att leda och organisera.

På Google tar man tillvara på potentialen i visionen och affärsidén och den är ständigt närvarande. Ledning och chefer arbetar medvetet på att förmedla idén för att alla ska uppfatta den på samma sätt och också kunna använda den som underlag för ett självständigt beslut. Detta är också grunden till att medarbetare på Google kan få stort mandat att fatta beslut på egen hand. Det finns stort utrymme för experimenterande och kunskapsbyggande och man skapar motivation genom att erbjuda utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter. Medarbetare känner att de får stöd när de själva anser att de behöver stöd, för övrigt ska de uppleva att de har stor frihet att ta egna initiativ och sköta sitt arbete som de själva vill.

Så är det dock inte i alla organisationer. Faktum är att i de allra flesta företag och organisationer blir kulturen som den blir dvs. det finns ingen medvetenhet eller strategi för hur man önskar att den ska vara. Ledare som inte tar sitt ledaransvar, begränsar sina medarbetares frihet, och är ointresserade av nya idéer underminerar medarbetarnas motivation och skapar frustration.

Det finns mycket som talar för att ledarskap kommer att vara en viktig strategisk resurs för innovation och tillväxt. Men det krävs nytänkande för att även fortsättningsvis understödja, tillvarata och utvecklar den innovationskraft som finns i företag och organisationer. Ledarskap är ett viktigt styrkeområde för Sverige och för vår region men det krävs ett nytänkande som är i behov av både förstärkning och förnyelse.

Katarina Nyberg Finn

Regionchef Handelskammaren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel