Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(RD) ser bara problem

Annons

Svar på Rättvis demokratis debattartikel i LT (papper: 6 maj, web: 2 maj). Sedan 2006 har Strömsunds kommun öppet redovisat sin pensionsskuld i balansräkningen. I dag finns 143 miljoner avsatta för kommande pensionsutbetalningar. Kommunen har inga lån, investeringar finansieras med egna medel, exvis nytt äldreboende i Gäddede, ombyggnad av Hotings skola. Arbetslösheten är ett stort bekymmer även om den minskat med 1 procent jämfört med förra året. Via projektet, På Väg, har 122 ungdomar gått ut i praktik, studier eller arbete. Vi har bidragit till hyreskostnader för Kraftcentrum, både i Strömsund och Backe som då kunnat anställa ett 20-tal personer. All statistik visar att ett 40-tal personer pensioneras per år de närmaste tio åren enbart inom kommunens verksamheter, generationsväxling kommer även inom det privata näringslivet. Jag har aldrig påstått att alla jobben kommer inom en mandatperiod.

Vad gäller befolkningsutvecklingen så har Edman och Olofsson valt att titta på siffror från ett enskilt år. Trenden från och med år 2010 visar att det sker en utplaning av befolkningsminskningen. Detta beror såväl på att födelsetalet börjar stiga, som på att det negativa flyttnettot har blivit positivt. Om vi inte haft inflyttningsprojektet skulle statistiken vara påtagligt sämre.

Kommunens ekonomi är ansträngd bl a på grund av 6 miljoner mindre i skatteutjämning och höga kostnader i socialtjänsten men nedskärningar i ytterområden är inte aktuellt. Några exempel på vad som genomförts under mandatperioden; 11 miljoner avsatt till bredband, avgiftsfri kulturskola, fler sommarjobb till unga, återupprättat arbetsmarknadsenhet, påbörjat arbetet med en ny sporthall i Strömsund.

Vi tror på en positiv utveckling i Strömsunds kommun. Rättvis Demokrati väljer att fokusera på problem. Ett lysande exempel är Havsnäsvägen där vi arbetat för en upprustning. När det meddelas från Trafikverket att det ska ske med start 2017 misstänker ni genast att det inte kan stämma. Hur ska ni utveckla kommunen när ni väljer att fokusera på problem i stället för möjligheter?

Gudrun Hansson (S) Susanne Hansson (S)

Kommunalråd i Strömsunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel