Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rätt livsstil kan spara miljoner

Med en utvecklingsenhet för sjukdomsförebyggande metoder vill Folkhälsocentrum minska antalet sjukskrivna i länet.

I dag saknas det fungerande metoder för att hantera personer med livsstilsrelaterade sjukdomar enligt Ronny Weylandt, chef för Folkhälsocentrum vid Jämtlands läns landsting.

Folkhälsocentrum har därför ansökt om bidrag till en förstudie gällande en utvecklingsenhet för sjukdomsförebyggande metoder.

– Huvudsyftet med förstudien och efterföljande genomförande studier är att det här ska utmynna i en specialiserad enhet, säger Ronny Weylandt.

Där ska sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanerelaterade sjukdomar utvecklas.

Som Länstidningen tidigare berättat har sjukskrivningarna och sjukpenningtalen ökat de senaste två åren och enligt förstudieansökan har länets invånare ett nästan sex dagar högre ohälsotal än riket.

Om riskfaktorer som ohälsosamma matvanor, daglig tobaksrökning, fysisk inaktivitet och riskkonsumtion av alkohol minskades skulle Jämtlands läns landsting kunna göra enorma besparingar. Enligt en studie från 2013 skulle en enda procents minskning räcka för landstinget skulle kunna göra besparingar på fem till åtta miljoner kronor årligen.

– I dag när det gäller behandlingsmodeller för människor med livsstilsrelaterade problem så finns det inga riktigt fungerande metoder, säger Ronny Weylandt.

Det man i dag kan erbjuda dessa människor anser han därför inte vara tillräckligt. Med mottagningen som Folkhälsocentrum hoppas att förstudien ska leda till är tanken att ta emot och behandla patienter som har livsstilsrelaterade sjukdomar samtidigt som behandlingsarbetet utforskas.

– Då slår vi två flugor i en smäll. Dels behandlar vi folk utifrån de nu bäst kända kunskaperna samtidigt som vi utvecklar metoderna för hur det här ska gå till, säger Ronny Weylandt.

Tanken är sedan att personalen på forskningsenheten ska stödja, utbilda och lära ut de fungerande metoderna till hälsocentralerna i länet. Ronny Weylandt räknar kallt med att Folkhälsocentralen får pengar till förstudien när beslut tas i december. Det gör han både på grund av att frågan är ekonomisk viktig samt att många människor som står och väntar på att komma ut på arbetsmarknaden inte är friska nog att klara av det även om de skulle få ett jobb. En hypotes han fått bekräftad av arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

– Vi måste hitta ett sätt att hjälpa dem här människorna som har levnadsvanerelaterade sjukdomstillstånd och det är ju väldigt många, säger Ronny Weylandt.