Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rasistiska partier går framåt

Annons

1948 antog FN:s generalförsamling deklarationen om de mänskliga rättigheterna. FN:s deklaration har därefter fått efterföljare i form av konventioner inom olika MR-områden där den röda tråden alltid varit alla människors lika värde. Det är 66 år sedan deklarationen om mänskliga rättigheter antogs och ett långt arbete med mänskliga rättigheter har gjorts i FN:s regi. Ändå ser man nu i vår tid att politiska partier med rasistiska och homofoba inslag ökar överallt i Europa och världen. Antalet hatbrott ökar i sociala medier där inga ansvariga utgivare finns för det innehåll av rasism, homofobi och andra hatbrott som finns där.

I Sverige finns bl.a. en strukturell rasism som vi vet där bl.a. romer har registrerats i ett omfattande dataregister. Sverige har också fått kritik från den FN-kommitté som övervakar hur medlemsländerna följer konventionen mot rasism och etnisk diskriminering. Sverige har tidigare fått kritik för att inte följa barnkonventionen när det gäller behandlingen av de flyktingbarn som kommit hit.

I Europa har rasistiska och homofoba politiska partier bildats och som ställde upp i senaste valet till EU-parlamentet i våras. I valet stärkte de sina mandat och blir nu ett betydande hot bl.a. mot de flyktingar som söker en fristat i Europa från avrättningar och tortyr i sitt eget hemland.

FN:s flyktingkonvention talar här sitt tydliga språk när det gäller flyktingars status. Portalparagrafen i artikel 1 säger bl.a. att en person som flytt sitt land pga. av förföljelse och fruktan för sitt liv på grund av etnisk tillhörighet, religion, samhällsgrupp eller politisk uppfattning, har rätt att få asyl i det land som hen har tagit sin flykt till.

De alltmer högljudda rasistiska partierna i Europa vill nu åsidosätta 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning. Detta visar också deras inhumana och omänskliga inställning till människor som flyr för sitt liv.

I Sverige har Sverigedemokraterna intagit en särställning gällande flyktingars status och lika värde, där de vill kasta ut de människor som tagit sig hit från tortyr och förtryck. Min förhoppning nu är att svenska folket visar tummen ner för sverigedemokraterna i det kommande valet till riksdag, landsting och kommun. Något annat kan de inte vara värda med sin inhumana inställning till människor på flykt.

BoÖrjan Försth, Ordförande i Jämtlands läns FN-distrikt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel