Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ragunda kommun kraftigt revisorskritiserad

Den senaste tidens frustrerande och ryckiga arbetssituation anges av kommunen själva som en av många orsaker till att Ragunda kommun nu dragit på sig kraftig revisorskritik på grund av brister i den ekonomiska styrningen.

Revisorerna anser att kommunstyrelsen inte har levt upp till kommunallagens krav och är kritiska på flera punkter kring kommunstyrelsens ledning och ekonomiska styrning under 2009.

”Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen uppvisar brister beträffande ledning, styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet”, heter det i revisionsrapporten.

Revisorerna anser att kommunstyrelsen inte levt upp till kommunallagens bestämmelser som finns i kommunallagen när det gäller den ekonomiska förvaltningen.

– Vi saknar en formell åtgärdsplan med förslag till konkreta åtgärder för att minska underskotten samt förslag till inkomstförstärkningar. Vi saknar även formella beslut i fullmäktige om varför återställning av kommunens egna kapital inte skett, påpekar revisorerna.

I rapporten noterar man också att en utlovad åtgärds- och handlingsplan inte tagits fram trots att kommunstyrelsen själv beslutade om en sådan i fjol.

Trots påpekanden både i samband med tertial- och delårsboksluten för 2009 har ingen konkret handlingsplan presenterats.

I budgeten för 2010 finns ingen åtgärdsplan för vilka åtgärder som planeras under året.

I revisionsrapporten hänvisas till en intervju med tidigare kommundirektören Åke Ljusberg som bekräftat att det inte tagits några politiska beslut, varken av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om någon åtgärdsplan.

Däremot hade han utnyttjat sin delegationsrätt och vidtagit egna åtgärder kring anställningar och inköp.

– Det är bra att kommundirektören vidtagit åtgärder inom given delegation, men strukturella åtgärder behöver vidtas där politiska beslut måste fattas, säger revisorerna

Årets budget med ett resultat på 1,3 miljoner kronor har inga marginaler för budgetöverdrag i verksamheterna.

Revisorerna anser att kommunen måste sträva efter 2007 års resultatnivå med ett resultat på 4,1 miljoner för att så snart som möjligt återställa underskotten från tidigare år.

Redan 2007 skulle kommunen ha återställt det 17,5 miljoner kronor stora underskottet från 2004.

Kommunens samlade totala underskott för perioden 2003-2009 ligger i dag på 20,5 miljoner kronor och siffran för 2009 blev minus 11,4 miljoner.

– Utifrån redovisat resultat för 2009 och tidigare år är vår bedömning att resultaten inte är förenliga med kommunens finansiella mål eller i överensstämmelse med kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning, konstaterar revisorerna.

– Oroväckande är att nettokostnadsökningen mellan 2007 och 2009 är 3,1 procentenheter.

Det innebär att kommunens egna kapital är förbrukat.

Endast 7,2 miljoner kronor återstår.