Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Quicklund (M) svarar om Försäkringskassan

Saila Quicklund (M) är riksdagsledamot för länet och sitter i socialutskottet i riksdagen.
Hon är därmed en av dem som har politiskt ansvar för Försäkringskassan.
När Länstidningen söker henne för en intervju svarar hon i mejlform på några av frågorna.

I måndagens tidning gick socialdemokratiske riksdagskandidaten Kalle Olsson, tidigare ledarskribent på Länstidningen, till frontalangrepp på den borgerliga regeringens sätt att handskas med socialförsäkringssystemen i allmänhet och Försäkringskassan i synnerhet.

– Den regering vi har i dag har misstänktliggjort de som är sjuka och arbetslösa. Enligt dem så är man inte sjuk. Man är lat och vill inte jobba egentligen, sade Olsson bland annat.

Saila Quicklund (M) är riksdagsledamot för länet och sitter i riksdagens socialutskott. Quicklund är därmed en av de ansvariga bakom de senaste årens förda politik.

Hon har den senaste tiden varit på semester. Via mejl svarar hon på ett par av frågorna.

Hur tycker du att dagens sjukförsäkringssystem fungerar?

"Vi har i flera steg utvecklat sjukförsäkringen. Under Socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. Den trenden har vi vänt. Idag har antalet förtidspensionärer minskat med drygt 190 000 personer jämfört med 2006. Alla behövs, varje människa som går till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället. Den Socialdemokratiska regeringen satsade 90 miljoner på rehabiliteringen 2006. Vi har mer än tiodubblat den summan sedan dess.

Det är oroande att sjukfrånvaron idag ökar. Det handlar framförallt om en ökning av den korta sjukfrånvaron och sjukfrånvaron p.g.a. psykisk ohälsa medan den långa sjukfrånvaron minskar. Men vi är på helt andra nivåer än förr. Den samlade sjukfrånvaron är betydligt lägre i dag och antalet pågående sjukfall längre än två år ligger på en historiskt låg nivå. Trots att sjukskrivningarna ökar har vi i dag alltså långt många färre personer i sjukskrivning än under den socialdemokratiska regeringen. Vi behöver få bättre kunskap om varför den korta sjukfrånvaron ökar och har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera sjukfrånvaron över tid.

Under den kommande mandatperioden är vår främsta uppgift att vårda de reformer som vi redan har genomfört inom sjukförsäkringen och se till att de får avsedd effekt. Fortlöpande ser vi över hur vård, stöd och rehabilitering till den som är eller riskerar bli sjukskriven kan utvecklas och förbättras. Vi ser utmaningar som vi måste ta oss an. Som med allt här i världen så kan det alltid bli bättre."

Andelen sjuka har minskat med en procent ungefär sedan ni gjorde om systemet 2008. Från 10,2 till 9,4 procent. Hur har ni lyckats göra svenskarna friskare?

"Att andelen sjuka minskat från 10,2 % till 9,4% innebär de facto att minskningen är närmare 10% och inte 1%.

Vi har i flera steg utvecklat sjukförsäkringen för att skapa vägar tillbaka till arbete för människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Ingen ska behöva fastna i långa sjukskrivningar. Lång sjukfrånvaro för ofta med sig mycket allvarliga konsekvenser för den som drabbas, till exempel social isolering, förlorat självförtroende och följdsjukdomar som depression och ångest.

Vi vill fortsätta att se sjukskrivnas arbetsförmåga i ett tidigt skede för både människors och samhällets bästa. Vi vill kunna ta tillvara den individuella arbetsförmågan hos unga med förtidspension i ett tidigare skede."

Varför är det bra med tidsgränser i sjukförsäkringen?

"Sjukförsäkringen ska ge ett gott skydd för den som på grund av sjukdom inte kan förvärvsarbeta. Det är viktigt att sjukförsäkringen innehåller drivkrafter för återgång till arbete. Genom att sjukförsäkringen har en bortre gräns om 2,5 år och att personer som når denna gräns ges möjlighet till kontakt med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser som tidigare inte fanns. Detta ger individer möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. För den som inte har möjlighet att återgå till arbetslivet är det möjligt komma tillbaka till sjukförsäkringen efter insatser från Arbetsförmedlingen. Endast drygt häften återkommer till sjukförsäkringen inom ett år."

Det finns en del som tycker att sjukförsäkringen fungerar dåligt. Är det så enkelt att de missuppfattat ert sjukförsäkringssystem?

"Det blir svårt att svara på den här typen av fråga utan att veta vad i sjukförsäkringen de specifikt syftar på.

Att människor skulle kastas ut ur sjukförsäkringen och tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag) är t.ex. något som vi hör då och då.  Detta påstående bygger på en missuppfattning om vilka krav som måste uppfyllas för att få sjukpenning. Sjukpenning är en försäkring för inkomstbortfallet man har när man är sjuk från sitt arbete. För att få sjukpenning måste man alltså ha en sjukpenninggrundande inkomst vilket enkelt uttryckt betyder att man måste ha ett jobb. För den som bli sjuk och saknar en sjukpenninggrundande inkomst är socialbidraget det yttersta skyddsnätet. Det innebär att det bland dem som har socialbidrag finns människor som är sjuka, men som saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför inte kan få sjukpenning. Så har det alltid varit. Sjukförsäkringsreformen har inte inneburit någon ändring av denna grundprincip. SKL har i en undersökning, och Försäkringskassan i en annan, visat att endast en mycket liten grupp har sökt socialbidrag på grund av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen."