Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

PRO Leva livet

PRO Leva Livet har hållit ett välbesökt årsmöte. Ordförande Marianne Stålberg kunde hälsa 41 av föreningens 77 medlemmar välkomna.

Årsmötet inleddes med allsång som leddes av Margareta Winberg och Gudrun Mickelsson. Marianne Stålberg nämnde i inledningen bland annat vikten av att man känner en social gemenskap med alla medlemmar i en förening och att det är viktigare ju äldre man blir.

För att hedra de medlemmar som gått bort under verksamhetsåret tändes ett ljus och Gertrud Nygren läste en vers ur Per Lagerqvists dikt Aftonsol, varefter en tyst minut hölls.

Därefter genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Per-Owe Öberg. Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Ekonomisk berättelse för år 2009 och budget för 2010 redovisades av Birgit Norlander-Rosth. Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen och budget för 2010 som lades till handlingarna. Revisorernas berättelse fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Efter årsmötet har styrelsen, för kommande verksamhetsår, följande utseende: ordförande Marianne Stålberg, vice ordförande och kultur- och studieorganisatör Gunvor Lindström, kassör Monika Sunding, sekreterare och hemsidesansvarig Gertrud Nygren, ledamot och samordnande kontaktombud Ulla Modén, ledamot och medlemsansvarig Agneta Åstrand. Styrelsens ersättare är Villy Wiklund, Ulf Norin och Anna-Greta Bergqvist. Birgit Norlander-Rosth och Lars-Ove Lundeteg valdes till revisorer och ersättare för dessa Kjell Carlsson och Eva-Lisa Hagström. Kåre Unosson, Gösta Andersson och Anita Larsson fick fortsatt förtroende som valberedning. Sammankallande Kåre Unosson. Ansvaret för resefrågor förlängdes för Per-Owe Öberg och Björn Karlsson.

Information lämnades om bland annat planerna för ett medlemsmöte med modevisning den 21 april, den 26 maj undersöks möjligheterna till ett medlemsmöte på Gaaltje. Den 11 augusti planeras en resa till Funäsdalen med bland annat besök på Fjällmuseet.

Marianne Stålberg övertog klubban tackade presidiet med en blomma och närvarande för väl genomfört årsmöte med givande diskussioner.

Efter mötet svarade Gudrun Mickelsson för en rolig och engagerande vis- och berättarstund.