Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

PRO Alsen

PRO Alsen har hållit årsmöte i Trångsvikens bygdegård. Före årsmötet intogs en god lunch för de som ville.

Annons

Gunnar Lugnér hälsade de 22 mötesdeltagarna välkomna. Parentation hölls över de medlemmar, som avlidit under 2009. Ett ljus tändes, en tyst minut hölls och en psalm sjöngs av Kompiskören.

Dagordningen godkändes. Sju nya medlemmar hade tillkommit under fjolåret. Till ordförande och sekreterare valdes sittande. Astrid Nilsson valdes att justera protokollet. Styrelsens berättelse lästes och lades till handlingarna. Åke Bergquist föredrog ekonomisk berättelse för 2009. Den och revisorernas berättelse godkändes. Mötet gav styrelsen och revisorerna fortsatt förtroende.

Val av ordinarie styrelseledamöter: ordförande Gunnar Lugnér, kassör Åke Bergquist, sekreterare Harriet Grabler, Gunno Olofsson och Rut Pedersén. Ersättare för dessa Astrid Nilsson, Ove Hallin och Rut Kristiansson. Revisorer Olle Olofsson och Erik Eriksson. Ersättare för dem Birgit Berghult och Inga-Lill Martinsson. Valberedning Kurt Edehammar och Eivor Höglund som är sammankallande. Ombud till distriktets års- och höstmöte blev Gunnar Lugnér med Harriet Grabler som ersättare. Medlemsansvarig Kurt Edehammar.

Tidningsreferent: Harriet Grabler. Till ledamot som tillsammans med ordförande ska ingå i samorganisationen valdes Astrid Nilsson, ersättare Gunno Olofsson. KPR-ledamot Rut Kristiansson. Kontaktombuden kvarstår. Friskvården: Wendela Skoog.

Under rubriken övriga frågor kom eftervårdsplatserna i Föllinge för kommuninvånarna upp. Eftersom många i de västra kommundelarna arbetspendlar mot Östersund har de haft möjlighet att titta till sina anhöriga på vägen hem från arbetet. Tyvärr finns inte den möjligheten längre eftersom det saknas eftervårdsplatser i Krokom och Hällebo i Offerdal. Medlemmarna tycker att det är mycket tragiskt att ha sina anhöriga så långt bort. En körkortslös person i Trångsviken som måste anlita kommunala färdmedel till Föllinge för att hälsa på någon på eftervården, åker vardagar 9.05 från Trångsviken och är hemma tidigast 16.50.

Reseledare Asbjörg Hallin får i uppdrag att ringa runt för att hitta ett ställe för att äta vårlunch. Gunnar Lugnér påminner om pimpelfisket på Kougstasjön den 26 mars tillsammans med Offerdals PRO och Mattmar-Mörsils PRO. Kompiskören sjöng ett antal sånger och fick för detta mycket applåder. Ett lotteri såldes där fina vinster hade skänkts av medlemmarna. Gunnar Lugnér avslutade mötet.