Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisanmälan om ljudattack mot elev låg kvar i postfack

Efter att ha utsattas för en ljudattack från andra elever på en Östersundsskola har skolansvariga svarat på ett yttrande som Skolinspektionen begärt in.

Annons

Tre skolelever ställde sig enligt uppgift nära och höll för sina öron för att skydda den egna hörseln.

När den drabbade eleven kom hem från skolan hade eleven problem med sin hörsel.

Barnets förälder upplevde att skolan inte tagit sitt fulla ansvar utan istället agerat undfallande och försumligt, i samband med att barnet utsattes för kränkningen och ljudattacken.

Några av de frågor som Skolinspektionen ställt handlar om hur skolan har utrett uppgifterna om kränkande behandling och vilka åtgärder som vidtagits?

Händelsen inträffade den 9 september. Efter några dagar förekom samtal med alla elever i den berörda klassen med närvaro av rektor, klasslärare och en representant för skolans eget trygghetsråd.

Alla elever uppges vara mycket ledsna över det som hänt och att det aldrig får hända igen. Föräldrar informerades via brev om att incidenten skulle utredas. Ljudattacken har behandlats på flera nivåer inom och utom skolan och följts upp.

Men det framgår av svaret från kommunen att polisanmälan blev liggande i en lärares postfack fram till november, eftersom anmälan inte var komplett och med hänvisning till missförstånd mellan befattningshavare på skolan.

Enligt skolpersonalen har eleven en bra och trygg skolsituation och har varit på skolan dagligen efter incidenten. Oklart om hörselnedsättning uppstått med anledning av ljudattacken.

Slutsatserna från skolan sammanfattas i några punkter.

Skärpt uppmärksamhet vid raster.

Rutiner vid incidentrapportering ska följas noggrant.

Elever uppmanas att vi behov omedelbart kalla på vuxnas uppmärksamhet.

– Enligt kommunens bedömning har det inte varit frågan om försumlighet från skolans sida, konstaterar Anders Byström, chef på barn- och utbildningsnämnden.

I svaret till Skolinspektionen hänvisar han till att skolan har ett gott förebyggande arbete och rimlig tillsyn på exempelvis raster för att förhindra händelser som kan anses kränkande.

– För att ta hand om den situation som ändå uppstod har skolan vidtagit ett antal åtgärder och ytterligare skärpt planer och rutiner för att förstärka det förebyggande arbetet, enligt Anders Byström.

Mer läsning

Annons