Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Polisanmälan kan äventyra fiskodlingens tillstånd

Länsstyrelsen har anmält Vattudalens fisk för två fall av miljöbrott.
Båda ärendena handlar om för stora utsläpp från fiskodlingarna i Ströms Vattudal.

Det är Vattudalens fisk AB:s odlingar i Postviken och Linjeviken nordväst om Strömsund som Länsstyrelsens miljöenhet polisanmält för misstänkt miljöbrott.

I båda fallen handlar det om för stora fosforutsläpp som upptäckts på en mätplats nedströms de båda odlingsplatserna.

"Länsstyrelsen bedömer att det inträffade kan innebära brott mot gällande tillstånd och miljöbalkens bestämmelser", skriver Länsstyrelsens chef för miljöskyddsenheten i anmälan.

När Vattudalens fisk 2010 fick tillstånd för odlingar på 3 200 ton i Ströms Vattudal var ett av villkoren just att fosforutsläppen skulle hållas under en viss nivå vid en på förhand bestämd mätplats i Äspnäs, fem kilometer nedströms den sydligaste av odlingsplatserna. Det är den gränsen som nu överskridits vid tre mättillfällen.

Vattudalens fisk AB vill samtidigt utöka sitt odlingstillstånd från 3 200 ton till 4 800 ton i Vattudalen. En tillståndsprövning har pågått under våren men den är nu lagd på hyllan tills miljöåklagaren utrett brottsmisstankarna och om bolaget brutit mot några villkor i sitt nuvarande tillstånd.

– Nu är de ju polisanmälda så innan den saken är utredd kan vi inte fatta något beslut om deras ansökan, säger Jon Paulsson, ordförande i Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.