Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Per Åsling gör en pudel

– Det blev fel att jag åkte till Göteborg. Jag borde ha varit på plats i kammaren och avstått från att rösta i stället för att jobba med turismfrågor. Det säger ångerfull Per Åsling i dag.

Regeringen klarade sig undan ett nederlag när riksdagen röstade om uranbrytning. Detta tack vare att många kvittade ut sig från voteringen.

– Jag försökte i riksdagsdebatten göra tydligt varför jag inte kunde rösta på regeringens förslag, men borde ha insett att utkvittningen skulle dränka den förklaringen. Detta drar jag lärdom av, säger han.

Han menar att utgången av voteringen hade blivit densamma oavsett om han stannat i riksdagen eller inte.

Ändå valde två Centerpartister att rösta med oppositionen och en Socialdemokrat valde att rösta med regeringen.

Men att Centerns Per Åsling, som hade skrivit en av motionerna, valde att kvitta ut sig från omröstningen med motiveringen att han inte kunde rösta mot sin egen motion har väckt starka känslor, inte minst i vårt län.

Per Åsling säger nu att han mot regeringen kommer att fortsätta driva frågan utifrån de krav som Centerpartiet i Jämtlands län lagt fast. Inte minst mot bakgrund av den vilja som den rödgröna oppositionen visar att inskränka det kommunala vetot

– Den som lyssnade på debatten i kammaren fick den inställningen mycket tydligt formulerad från socialdemokratiskt håll, säger han.

Det blev alltså inte någon som helst dramatik vid omröstningen, regeringen vann med fem rösters marginal.

Beslutet fick följande formulering enligt näringsutskottets betänkande; ”Motioner om uranprospektering och uranbrytning i Sverige avstyrks av utskottet med hänvisning bland annat till den kunskapsgenererande verksamhet som uranprospektering innebär är berättigad av flera skäl och att såväl prospektering som brytning av uran redan i dag omgärdas av särskilt strikta miljörestriktioner.

Vidare framhålls att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. I en reservation (S, V och MP) uttalas stöd för flera motioner som gäller ökat lokalt och regionalt inflytande i samband med uranprospektering. Där förordas vidare en översyn av lagstiftningen som syftar till att förhindra uranbrytning i Sverige.”

I resonemanget kring utskottets ställningstagande instämmer de i att den lokala dialogen med markägare och kommuner är ett viktigt inslag. De säger också att myndigheterna ska pröva undersökningarna mot de krav som ställs i miljöbalken och kommunicera övervägandena med markägarna.

Regeringen ska dessutom kontinuerligt följa utvecklingen av minerallagens tillämpning. Men utskottet anser inte att det i nuläget finns skäl att ta initiativ till ändringar i lagstiftningen.

Till TT säger näringsutskottets ordförande Carl B Hamilton att regeringen inte vill ändra några lagar.

– Det finns en klockren kommunal vetorätt mot uranbrytning. Vi vill inte ändra den, säger han.