Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Övertro på marknadslösningar

Ett vulgärargument från borgerliga marknadsfundamentalister ser ut så här: Konkurrens är alltid effektivast. Det antas gälla per definition och oavsett hur verkligheten ser ut.

Jag förvånar mig över att så många, efter så långa och omfattande försök i de mest skilda branscher och verksamheter, fortfarande är marknadsfundamentalister. Idén verkar hålla sig kvar bland de borgerliga hur illa det än fungerar i verkligheten.

En sak att konkurrens är bra i många branscher. Men i vård, omsorg och skola är det en direkt tvivelaktig idé. I vissa fall, som på järnvägens område, har en redan konkurrensutsatt verksamhet gjorts mindre effektiv under det missvisande fältropet – splittra så vi får mer konkurrens.

Regeringens förslag till ny postlag är ännu ett exempel på marknadsfundamentalism. Men här finns också ett tydligt motstånd. Postfacket Seko varnar nu för resultatet av en postlag som visserligen talar om vilket samhällsuppdraget är, men som inte utser en nationell aktör som tar ansvaret för att posten når ut i hela landet.

Orsaken är att de borgerliga vill gynna konkurrenterna till svensk-danska Posten Norden som ska tvingas ge konkurrenterna full insyn i kalkylerna för Postens prissättning. Det ger konkurrenterna stora fördelar, men de kommer inte att ta ansvar för postutdelningen i hela landet.

Postverksamheten har varit avreglerad i hela 16 år redan. Ingen annan postaktör än Posten har ens försökt sig på att ge service överallt.

Mängden post minskar dramatiskt på grund av den tekniska utvecklingen. Men inget tyder på att behovet av nationell postservice därför är på väg att försvinna. För att den ska nå hela landet utan att skattemedel skjuts till måste servicen på landsbygden finansieras av att en större aktör kan behålla en stor del av postmarknaden i tätbefolkade områden.

Regeringen öppnar i stället för att skjuta till statliga medel till olönsamma områden genom upphandlingar efter den modell järnvägen nu arbetar. Kostnaden finns kvar men skattebetalarna tar den – om nu inte servicen som Seko fruktar i stället blir sämre.

Sekoiterna Janne Rudén och Alf Mellström har i DN ett bättre förslag än en sådan upphandling. De menar att olönsamma verksamheter som samhället vill ha i glesbefolkade områden med långa avstånd, i stället ska betalas även av de postaktörer som inte har en rikstäckande verksamhet. Men bättre vore att låta ett starkt, statligt och effektivt Posten nå hela landet. Det är inte effektivare med två brevbärare i samma trapp.

Punktsammanfattning: Tre möjliga effekter av de borgerligas nya postlag

1. Sämre service: Ökade samhällskostnader för postservice i glesbygd riskerar att i stället ge sämre service.

2. Skattepengar betalar: Alternativt får skattebetalarna betala genom ett system av upphandlingar när lönsam posthantering inte kan stödja olönsam.

3. Avgift för alla: Seko vill att alla postaktörer i stället ska betala en avgift så att Posten kan nå hela landet.