Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersundshem ska ta socialt ansvar

Annons

De kommunala bostadsbolagen, som till exempel Östersundshem, ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det föreskrivs i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen, SFS 2010:879). I debatten om Östersundshems hyressättning har socialdemokraterna varit snabba att framhålla att "Vi måste följa den nya lagstiftningen om avkastningskrav, som tyvärr har införts av den borgerliga regeringen".

Alla verksamheter som bedrivs i bolag måste ge avkastning, det vill säga gå med vinst. Det är inte något som nuvarande eller tidigare regeringar har hittat på. Det är emellertid kommunen som har ansvaret för bostadspolitiken. Östersundshem är ett verktyg för att genomföra politiken. Kommunen bestämmer också vilka ekonomiska mål som Östersundshem ska ha.

Vi i Folkpartiet vill här påpeka att lagkravet att Östersundshem ska bedrivas enligt affärsmässiga principer inte innebär att bolaget är förhindrat att förena verksamheten med ett samhällsansvar och sociala utgångspunkter.

De ekonomiska målen och de sociala utgångspunkterna för verksamheten förmedlar kommunen i ägardirektiv till Östersundshem. De ekonomiska målen är välformulerade. Vi i Folkpartiet anser att de sociala hänsynstagandena som bolaget ska ta måste komma till uttryck på ett mer tydligt och transparent sätt. Det gäller bolagets roll i bostadsförsörjningen för unga, äldre, barnfamiljer, flyktingar, invandrare och personer med svag betalningsförmåga. Därför lämnar vi nu en motion om att ägardirektiven till Östersundshem skall ses över.

Bolaget ska enligt vår mening ha en uttalad uppgift att bidra till integration och mångfald genom att fördela bostäder till flyktingar och invandrare så att dessa geografiskt sprids på flera områden så att ett segregerat boende så långt möjligt undviks.

För särskilt svaga grupper måste bolaget också ges ett mer uttalat ansvar. Det bostadssociala perspektivet ska leda till att barn, funktionshindrade, hemlösa och äldre inte ska fara illa. Barnperspektivet anser vi självklart ska beaktas när uppsägningar aktualiseras och bolaget ska i samverkan med kommunens socialtjänst arbeta för att antalet vräkningar kan minskas eller helt undanröjas.

Allbolagen föreskriver att de kommunala bostadsaktiebolagen ska erbjuda hyresgästerna inflytande. Det bör också i tas in en särskild föreskrift om detta i ägardirektiven till Östersundshem.

Hyressättningen sker på många håll i landet med s k systematisk hyressättning och med IT-stöd för denna. Systematisk hyressättning ger bättre möjligheter till att sätta rätt hyra och en rättvis hyra utifrån olika kriterier för vad som skall värderas i boendet. På så sätt blir också hyressättningen begriplig och transparant för alla parter. Östersundshem menar vi bör ges i uppdrag att snarast införa systematisk hyressättning i sitt bostadsbestånd.

Vid vårt landsmöte nyligen tog vi följande beslut om hyressättningen på bostadsmarknaden: Hyressättningen behöver i större utsträckning avspegla vad konsumenten efterfrågar och individuella val, t ex. till- och frånval. Förändringar av bruksvärdessystemet måste kombineras med regler som ger hyresgäster långsiktigt förutsägbara villkor och ett skydd mot plötsliga höjningar av hyran för den befintliga bostaden. Folkpartiet är alltså emot ett system med marknadshyror.

Lennart Ledin (FP), ordförande, Östersund

Pär Löfstrand (FP) . gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel