Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersunds kommun får kritik från skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserar en grundskola i Östersunds kommun för att de inte tillgodosett en elevs rätt till utbildning och särskilt stöd.

Annons

I mars 2009 tog skolinspektionen emot en anmälan från elevens föräldrar gällande elevens skolgång vid den aktuella skolan. Föräldrarna uppger i anmälan att eleven har svårigheter i vissa ämnen och därför behöver stöd. Något skolan informerats om när eleven började där. Ett behov som sedan inte blev utrett av skolan.


Eleven gick vid tiden för anmälan i årskurs nio och föräldrarna hade nyligen fått informationen att eleven enbart blivit godkänd i två ämnen.


Östersunds Kommun uppger att det inte fanns några uppgifter om att eleven behövde särskilt stöd när eleven började på skolan. Dock uppmärksammades det att eleven fick problem i skolan i årskurs åtta och då satte skolan in stödåtgärder.


En utredning visar att skolan upprättat ett åtgärdsprogram för elevens räkning men att någon egentligen kartläggning av elevens behov inte verkar ha genomförts. Vilket Skolinspektionen finner anmärkningsvärt eftersom det är elevens behov som ska ligga till grund för utarbetandet av ett åtgärdsprogram.


Skolinspektionen bedömer att skolan måste se över utformningen av sina åtgärdsprogram så att de uppfyller författningens krav. Samt att kommunen brustit i sin utredning av elevens behov av särskilt stöd.


Senast 15 oktober 2010 ska Östersunds kommun lämna en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.