Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften och fisketurismen växer

/

Norrland har goda möjligheter att utvecklas i kölvattnet av klimatfrågan.

Annons
Styrkor som vind och orörda områden för vindkraft, rent vatten som produkt och vattenbruk, storslagen natur för turism och skogsråvara för bioenergikombinat.
Det visar en rapport som Swentec, Sveriges miljöteknikråd, gjort tillsammans med länsstyrelserna i Norrland.
Rapporten pekar på Norrlands förutsättningar för tillväxt och utveckling kopplat till de globala klimatförändringar som sker.
Länsstyrelserna i norra Sverige bedriver sedan några år tillbaka ett organiserat länsöverskridande samarbete kring tillväxtfrågor.
Syftet är att öka kunskapen om, och förutsättningarna för, tillväxt och utveckling i norra Sverige.
- De globala klimatförändringarna påverkar norra Sverige både negativt och positivt. Utsläppen av koldioxid och växthusgaser har ökat kraftigt det senaste århundradet och majoriteten av världens klimatforskare är eniga om att jordens klimatsystem är på väg att förändras, skriver de i rapporten.
Men det är förstås styrkorna som står i fokus. Minst hinder bedöms turistnäringen ha där ”bara” normala affärsrisker torde förekomma.
För att på sikt nå framgång så är det viktigt att locka utländska investerare, säger de i rapporten.
”Föra att kunna locka dessa behöver man färdiga strukturer på plats som exempelvis Åre i Jämtland. Turistnäringen behöver också till del omstruktureras eftersom den i stor utsträckning i dag bedrivs i små familjeföretag.”
Som goda exempel nämns omsättningen från fritidsfiskebaserad verksamhet. År 2006 omsattes 490 miljoner varav 250 i Norrland.
Bara Jämtland svarade för 130 miljoner.
Antal fiskebaserade företag i Sverige är runt 1 300, varav 580 i Norrland. Bara i Jämtland finns det 200 stycken.
Nu finns en vision för vindkraft ”Sveriges största park” i Norrland, den inledande fasen bedöms vara från och med i dag till mitten av nästa årtionde.
”Arbetet under denna fas fokuseras på att planera, projektera, tillståndspröva samt uppföra vindparker i Norrland. De konkurrensfördelar som föreligger under denna fas är de goda vindförhållandena i kombination med det låga befolkningstrycket i framförallt inlandet.”

Hela rapporten: Den hittar du här.

Mer läsning

Annons