Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård på nätet — så ska landstingen utnyttja resurserna rätt

/
  • 30-40 procent av vårdpersonalens arbetstid går åt på att söka information om patienten hos andra vårdenheter. Nu ska det bli slut på det genom ett samlat grepp på webben. Projektledare är Arne Wiktorsson.
  • Så här kan en patients journal se ut. Vill man dölja något är det helt ok.

Webben ska inom kort bli jämtarnas självklara väg till vården.
Det är här du bokar läkartid och har en dialog med din läkare för att komma överens om du behöver göra ett besök eller inte.

Annons

Självklart finns också din egen journal att tillgå under rubriken Mina sidor.
Det kommer att stå helt klart att det är du som patient som äger din journal, inte doktorn.
Inom något år kan du själv läsa din läkarjournal via webben. Det går till och med att göra ändringar om du vill.
Du kan exempelvis dölja vissa av dina sjukdomar som du inte vill att andra ska se.
– Blir det ingen spärrfunktion för exempelvis hiv/aids kan man gå in och dölja den informationen, och det känns lite läskigt, säger Arne Wiktorsson som är projektledare i Jämtlands läns landsting för utvecklingen av det regionala systemet.
– Men blir det en krissituation kan spärren hävas om informationen har avgörande betydelse för att rädda patientens liv.
– Det krävs förstås en inloggning med e-legitimation för att komma in på sidan. Det blir samma höga säkerhet som när man loggar in på banken, säger Arne Wiktorsson.
Tekniken går med andra ord framåt. I detta projekt, som är unikt eftersom då är det första projekt som samtliga landsting i landet gör gemensamt, kommer alla landsting att kunna läsa din journal var du än är om du behöver vård.
– För Jämtland som turistlän är det bra att kunna få journalerna direkt, patienten kan därmed också få snabbare hjälp, säger Arne Wiktorsson.
– Detta kanske också förändrar läkarnas syn på patienten, de kanske måste beskriva patienten på ett annat sätt än vad som ibland görs i dag.
Vården på webben är ett samverkansprojekt mellan sjukvårdsrådgivningen och landstingen/regionerna.
Syftet är att öka tillgängligheten till vården för invånarna och samtidigt göra det möjligt för landstingen att använda sina resurser effektivare.
Under maj månad använde sig 1 779 människor av ”HC på nätet” vilket motsvarar lika många telefonsamtal. 1 127 samtal av tjänsterna på nätet var receptförnyelse, 221 ville avboka tid och 168 önskade tid för besök, för att nämna några.
– De skötte alltså sina ärenden själv a och belastade inte sjukvårdspersonalen med det, säger Arne Wiktorsson. Det är mycket man ska kunna göra själv inom några år med det nya systemet.
Det handlar bland annat om tidbokning, receptförnyelse, provsvar, dialog med vårdgivare och läsa sina egna journaler.
Detta med journalerna kommer för den enskilde och deras anhöriga att bli den absolut största förändringen.
Det är den nya patientdatalagen från 1 juli 2008 som gör det möjligt för vårdpersonal och patient att få en samlad bild av patientens vårdshistorik, oavsett hur många eller vilka vårdgivare patienten har.
Därmed får patienten delaktighet och självbestämmande eftersom insynen i journalen kraftigt förbättras.
– När det gäller barns journaler ska de själva få bestämma vem som ska ha tillgång till journalen, säger Arne Wiktorsson. Föräldrarna ska alltså inte kunna spärra uppgifter i sina barns journaler.
Detta för att hindra försök att dölja om barnet far illa eller systematiskt utsätts för misshandel eller övergrepp av sina närstående.
– Det låter jättespännande, säger vårdförbundets ordförande i länet, Kristina Fluur-Hedman som inte vet så mycket om projektet ännu.
– Vi inom vårdförbundet har länge ansett att den som äger uppgifterna om sig själv ska också ha tillgång att läsa journalerna. Vi har också sagt att det ska finnas en sammanhåller journal någonstans.
Hon tror att också att det även fortsättningsvis kommer att synas i journalerna om det handlar om blodsmitta, som exempelvis hiv och gulsot.
– Däremot vill patienter ofta dölja om de har någon psykisk åkomma.

Mer läsning

Annons