Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utlovat stöd till gamla uteblev – hälsan hann bli försämrad

Flera kommuner i länet dras inför domstol på grund av att flera beslut enligt nya LSS-lagen, och socialtjänstlagen, inte har verkställts. Det finns ärenden där ensamma gamla personers hälsa försämrats under deras långa väntetid.

Annons

Länsstyrelsen har valt att gå vidare med 14 fall till länsrätten för avgörande, där kommunerna inte anses leva upp till lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS.

Några fall som också tas upp till prövning gäller inte verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.

I domstolen ansöker länsstyrelsen om att döma ut särskild avgift från kommunerna. I två av fallen anges drygt 10 000 kronor i månaden per person som skäligt.

I samband med social tillsyn har det framkommit att flera kommuner inte verkställt beslut som ska underlätta vardagen för personer med olika behov av stöd och bistånd.

En dom i länsrätten krävs i varje enskilt fall för att utdöma särskild avgift.

Östersunds kommun, Härjedalen och Strömsunds kommun är aktuella sammanhanget.

Inom LSS-området handlar det återkommande om att personer som har beslut på att de har rätt till kontaktperson inte fått en sådan.

Sedan nio månader är kommunerna skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt LSS.

– Det här är ganska nytt och det finns ingen tydlig rättsprincip ännu.

– Därför blir det väldigt intressant att se hur länsrättens beslut kommer att bli, säger Lena Wallén, på länsstyrelsens enhet för social tillsyn.

Vissa domar kan komma att överklagas och Lena Wallén ser en fördel i att även kommunerna överklagar för att tillämpningen av lagen ska utmynna i användbar praxis framöver.

De 14 LSS-ärenden som överlämnats till länsrätten är resultatet av 21 så kallade remisser som länsstyrelsen begärde in från kommunerna vid årsskiftet, i ärenden man ville titta närmare på.

– Den sista mars begärde vi in ytterligare tio remisser och vi får se hur det ser ut i de ärendena framöver, säger Lena Wallén.

Strömsunds kommun har angett rekryteringssvårigheter som anledning till att två LSS-beslut om beviljad kontaktperson inte verkställts i ett par av de ärenden som ska upp i länsrätten.

Trots annonsering, affischering och ringande till tänkbara personer från kommunens sida har en 48-årig man i ett av ärendena hittills väntat i 15 månader på en kontaktperson.

Två ej verkställda ärenden enligt socialtjänstlagen handlar om att Östersunds kommun beviljat dagverksamhet för två kvinnor på grund av demenssjukdom.

Kvinnorna är i 80- respektive 90-årsåldern. De bor ensamma och är i behov av sällskap och stimulans. En av kvinnorna har väntat i elva månader. Under tiden beslutet inte verkställts har hon försämrats, enligt utredningsmaterial som lämnats till länsrätten.

Går domstolen på länsrättens linje innebär det att Östersunds kommun för betala över 100 000 kronor i särskild avgift, eftersom kvinnan inte fått utlovat bistånd under elva månader. Även den andra kvinnans tillstånd försämrades i väntan på bistånd.

Östersunds kommun nämner i ett yttrande att det varit ovanligt låg omsättning på platser där kvinnorna skulle få dagverksamhet. Enligt länsstyrelsen framgår det inte att socialnämnden ens försökte tillgodose den ena kvinnans behov på annat sätt.

Mer läsning

Annons