Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Social tillsyn i länet flyttas till kusten

Den sociala tillsynen i Jämtland som sköts av sju personer på länsstyrelsen flyttas till Sundsvall där ett lokalkontor öppnas nästa år. Förberedelserna pågår för fullt i flera arbetsgrupper.

Annons

Länsstyrelsen utförde ett 50-tal tillsyner i Jämtland förra året och man har omkring 100-150 ärenden per år med klagomål från individer att ta itu med.

Tillsynerna handlar om hur kommunerna sköter funktionshindrade och gamla samt individ- och familjeomsorgen.

Det flyttas från länsstyrelsen och organiseras in i Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter, som finns på sex orter i Sverige.

För Jämtlands del ska tillsynsverksamheten skötas från Umeå, men de två första åren etableras ett filialkontor i Sundsvall som tar hand om jobbet i Jämtland och Västernorrland under en övergångsperiod.

På så sätt ska man kunna behålla mer personal med rätt kompetens.

– Vi har hävdat att den lokala närheten är bästa incitamentet för att skapa förändring i kommunerna. Så det är två olika synsätt, säger Kjell Brickman som är tillsynschef på länsstyrelsen i Jämtland.

Kjell Brickman kan se att det finns argument för förändringen, mot bakgrund av att de 21 länsstyrelserna har satsat väldigt olika när det gäller hur mycket resurser den sociala tillsynen ska ha. Olikheter i enhetligheten har varit ett problem i sammanhanget.

– Personligen tycker jag det finns en risk med att förlora det lokala perspektivet. Och att det leder till en utveckling där man producerar ganska utslätande generella rapporter för hur det ser ut i Sverige. Rapporter som inte skapar så mycket förändring i den enskilda kommunen, fortsätter Kjell Brickman.

Han bedömer att länsstyrelsens tillsyn inneburit en öppen dialog med kommunerna i länet, vilket i sin tur skapat bra förutsättningar för förändring och ökad kvalitet i socialtjänsten ute i kommunerna. Bakom sammanslagningen med Sundsvall heter det att tillsynen av socialtjänsten ska bli effektivare och enhetligare.

Ett annat argument är att större enheter samlar mer kompetens och är mindre sårbara.

– När det pratas om effektivitet så beror det på vad man menar. Är det så att effektivitet är att skapa förändring och benägenhet att förändra sig i den enskilda kommunen så har vi varit betydligt mer effektiv, säger Kjell Brickman.

Han konstaterar att en flytt till kusten kommer att medföra mer översyn, än dialoger om förändringsbehov i de enskilda kommunerna.

– Jag kan också tycka det är slöseri med resurser att utöva tillsyn i Funäsdalen från Umeå. I dag åker vi dit och gör tillsyn över en dag. Från Umeå går det tre arbetsdagar med flygresor och övernattningar.

– Egentligen kan man säga att det är i Krokom och Östersund som tillsyn kan hinnas samma dag som man flyger både hit och tillbaka, säger Kjell Brickman.

Under april förväntas personalen ge besked om det vill följa med. En proposition beräknas komma i mars och regeringsbeslut väntas innan sommaren.

Slutligt beslut om att också flytta länsrätten till kusten väntas under vårvintern. Efter en flytt av länsrätten får socialt utsatta personer i länet ställa in sig på att åka långt, i mål som exempelvis handlar om omhändertaganden.

Mer läsning

Annons