Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola i Östersund gav inte elev det stöd som krävs

Östersunds kommun får kritik från Skolinspektionen som anser att kommunen inte uppfyllt kraven om en grundskoleelevs rätt till särskilt stöd.

Annons
Elevens föräldrar gjorde en anmälan om att eleven missgynnats utifrån sitt funktionshinder i samband med skolgången. Eleven har gått i en särskoleklass utan att ha varit inskriven i särskolan. Eleven har haft praktiska ämnen i särskolan och teoretiska med bland annat sin klassföreståndare.
Skolan saknar överblick över elevens skolsituation och gör inte något åt att eleven inte når kunskapsmålen. Skolan har inte upprättat någon individuell studieplan och rektor har beslutat att viss undervisningstid, bland annat i teoretiska ämnen ska minskas. Det saknas också planering för undervisning i kärnämnena, menar anmälarna.
Under åtta skolår har föräldrarna haft många möten med olika rektorer. Rektorerna vid skolan har bytts ut flera gånger och de saknar även kunskap om den typ av funktionshinder som eleven har, menar föräldrarna i sin anmälan.
Eleven har också fått byta assistenter flera gånger.
Östersunds kommun har lämnat in sin syn på det hela. Bland annat har kommunen svarat att elevens diagnos gör att eleven har rätt att följa särskolans undervisningsform men att föräldrarna motsatt sig det.
Istället har eleven haft anpassad studiegång.
Åtgärdsprogram har utarbetats med jämna intervaller samt elevhälsoteamet har kontinuerligt diskuterat tänkbara stödinsatser utifrån elevens diagnos.
Skolinspektionen konstaterar efter utredning av fallet att Östersunds kommun inte kan undgå kritik.
Inspektionen framhåller dock, med anledning av att kommunen uppgett att eleven utifrån sin diagnos har rätt att följa särskolans undervisningsform, att elevens diagnos inte är tillräcklig för att en placering i särskolan ska bli aktuell.
Åtgärdsprogram ersätter inte en elevs individuella utvecklingsplan menar myndigheten. Skolinspektionen förutsätter därför att skolan upprättar sådana med de krav som finns i författningar som styr det.

Mer läsning

Annons