Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se upp för smitta på sjukhuset

39 av totalt 270 inlagda patienter på Östersunds sjukhus i november i år drabbades av en infektion som berodde på vården.

Annons

Det motsvarar 14,4 procent av alla inlagda patienter, vilket är något lägre än mätningen i våras. Det betyder att det är störst risk att bli smittad på sjukhuset i Östersund.

Landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd ser fram mot de jämtländska resultaten vid nästa års mätning.

– Det här är ett viktigt, långsiktigt arbete som har högsta prioritet i Jämtlands läns landsting, säger hon.

– Vi ser att vi når snabbare resultat inom områdena kirurgi och ortopedi, det är mer komplicerat att arbeta med infektioner hos äldre multisjuka.

Totalt drabbades elva procent av de totalt 20 000 inlagda patienterna på landets sjukhus av en vårdrelaterad infektion under november 2008.

Det visar en punktprevalensmätning, alltså hur många som har diagnosen vid en viss tidpunkt, som Sveriges kommuner och landsting har gjort.

Målet är att halvera förekomsten av smitta i vården från tio till fem procent före utgången av 2009 jämfört med 2006.

– Att förebygga infektioner minskar patienters lidande, skapar kortare vårdtid och spar viktiga resurser till annan vård. Landstingen jobbar allt mer intensivt med frågan och jag är övertygad om att resultaten blir bättre till nästa mätning, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Vi fortsätter vårt landstingsövergripande förbättringsarbete när det gäller vårdrelaterade infektioner, säger chefsläkare Margareta Kohrtz i ett pressmeddelande.

– Det finns flera goda exempel från vårt landsting, bland annat hur man arbetar på barnkliniken vid Östersunds sjukhus.

För att öka patientsäkerheten fokuseras på sex typer av vårdskador som enligt landsting och regioner är särskilt vanliga och allvarliga:

Urinvägsinfektion i samband med vård

Infektioner i blodkärl där man kopplar dropp

Postoperativa sårinfektioner

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

Fallskador i samband med vård

Trycksår i samband med vård

Annons