Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så mycket skolkar eleverna

Skolverket har i en rapport kartlagt den långvariga, ogiltiga, frånvaron bland landets grundskoleelever. I länet var 27 elever i årskurs sju till nio helt frånvarande under minst en månad och 17 elever var helt borta två månader till en termin.

Annons

Under förra läsåret var totalt 1650 elever helt frånvarande från skolan i minst en månad. I Östersunds kommun är den ogiltiga frånvaron störst i länet och 24 av de 27 elever som var helt borta under minst en månad och samtliga elever som var helt borta mellan två månader till en termin var från kommunen.

I länet hade 20 elever återkommande ströfrånvaro under två månader till en termin, två elever under en termin till ett läsår och fyra elever hade ströfrånvaro under ett läsår eller med. Siffran kan dock vara högre då inga uppgifter om ogiltig ströfrånvaro i Östersunds kommun uppgavs. I övriga länet är det få elever med fullständig frånvaro och Bergs kommun har ingen långvarig frånvaro. I Bräcke kommun är det ingen långvarig fullständigfrånvaro men ströfrånvaron är störst i länet då tolv elever var frånvarande under två månader till en termin.

Barn- och utbildningsförvaltaren Bo Kristofferson i Östersunds kommun tror att det finns många olika orsaker till frånvaron och att det är olika för olika elever.

– I högstadiet kommer frånvaron då eleverna kommer in i ett system där de har olika ämneslärare vilket gör det lättare för eleverna att tappa kontinuiteten. En annan orsak kan vara att de har svårigheter att följa med i undervisningen och därför inte går till skolan, säger Bo Kristofferson.

Östersunds kommun arbetar nu på ett nytt system för att bättre kunna sammanställa frånvaron, så att frånvaron upptäcks tidigare och de kan sätta in åtgärder som främjar att eleverna är i skolan.

Egon Nylin rektor på Sonfjällskolan i Hede tror att elever skolkar mindre i kommuner som Härjedalen eftersom anonymiteten inte är lika stor där.

– Det skulle kunna förekomma här också men då beror det på att något är galet och då gör vi på skolan något tillsammans med föräldrarna för att förebygga det, säger Egon Nylin.

I rapporten skriver Skolverket att de elever som är borta från skolan under en längre tid riskerar att komma efter i studierna och kanske inte uppnår de mål som är grunden för fortsatt utbildning och deltagande i arbetslivet. Skolverket påpekar också att frånvaron i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra. Att skolan inte, i samarbete med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver eller uppmärksammat de problem som finns.

Annons