Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna till socialnämnden: Kartlägg barn till missbrukare

Socialnämnden i Östersund bör kartlägga hur många barn som lever med missbrukande föräldrar, detta för att förbättra insatserna kring barnen. Det föreslår kommunens revisorer efter en granskning.

Annons

Barn till missbrukare befinner sig i en utsatt position och har rätt till hjälp från samhället. I Sverige i dag finns cirka 400 000 barn och ungdomar som lever i familjer där föräldrarna brukar mycket alkohol eller narkotika. Folkhälsoinstitutet har gjort beräkningar som visar att hela 20 procent av alla ungdomar har missbrukande föräldrar. Socialnämnderna i landets kommuner ansvarar för att just de här barnen uppmärksammas och får det stöd de behöver.

På uppdrag av revisorerna har en konsultfirma granskat hur Östersunds kommun jobbar med problematiken. Socialtjänsten, som lyder under socialnämnden, är en av de avdelningar som har undersökts. Revisionsrapporten visar att socialtjänsten har ett bra arbetssätt men att det finns områden som bör förbättras.

Bland annat anser revisorerna att omfattningen av problemet måste kartläggas för att kunna tillgodose barnens behov. Men det finns även andra områden som kan förbättras. Handläggare inom kommunens socialtjänst berättar till exempel att ansvariga i för- och grundskolan ibland väntar för länge med att anmäla när de upptäcker problem i barnens hemsituation. I de fallen har läget hunnit bli så akut så att mer drastiska åtgärder krävs för att skydda barnet eller barnen.

Revisorerna anser att de ansvariga på kommunen måste se till att alla berörda, till exempel personal i skolor och inom vården, känner till den lagstadgade anmälningsplikt som finns för barn som far illa.

Revisorerna anser också att ansvariga politiker måste säkerställa att det finns en bra återkoppling till exempelvis skola och barnomsorg när de har gjort en anmälan till socialtjänsten.

Mer läsning

Annons