Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planerna på nytt resecentrum I Östersund fortskrider – men meningarna går isär gällande ny gångbro

Annons

En övertäckt gång- och cykelbro genom stationsbyggnaden vid tågstationen, en bussgata och underjordiskt garage för långfärdsbussar. Tre tunga trafikaktörer tycker till om framtidens resecentrum i Östersund.

Tre tunga trafikaktörer lanserar en ny idé för att göra den öde tågstationen i Östersund mer attraktiv: Bygga en bro som går genom övervåningen på huset – från Österängsparken till Storsjöstrand.

– Vi måste sikta på att ta tillbaka kollektivtrafiken till järnvägen, säger Peter Ekholm, vd på Inlandsbanan.

Han liksom Mats Olofsson på Trafikverket samt Per-David Wennberg, vd på Länstrafiken Jämtland, har redan utarbetat en plan för hur kollektivtrafiken ska kunna samordnas i ett nytt resecentrum vid den tämligen öde tågstationen i Östersund.

Östersunds kommun har börjat kika på ett resecentrum i området med bland annat en gång- och cykelbro från Österängsparken över till det framtida bostadsområdet på Storsjöstrand (etapp 2), men det är fortfarande i sin linda. Dessutom ingår brobygget och resecentrumet i ett större kommunprojekt som är kopplat till utvecklingen av busstorget, biblioteket och till viss del även ett kommande kommunhus vid Rådhusområdet, men som LT tidigare har berättat har frågan återremitterats för fortsatt utredning.

De tre kollektivtrafikaktörerna har skissat på en massa idéer kring järnvägsstationen och hur det ska kunna bli ett nav för all kollektivtrafik i Östersund och för länet.

– Jag vill påstå att en felplacerad bro förstör för ett attraktivt resecentrum, säger Peter Ekholm.

Just bron är en av de viktigaste komponenterna för att skapa ett attraktivt resecentrum, anser han.

– Vi måste lägga bron rakt genom stationshuset. Den ligger på totalt fel ställe. Kommunen har placerat den 30 meter bort, men det handlar inte bara om att bygga en bro mellan stadsdelar.

Kommunen säger dock nej redan innan ens detaljplanen har påbörjats. Huset är kulturminnesmärkt.

– Vi har ju sagt att stationen är ett byggnadsminne. Man får alltså inte påverka byggnaden för mycket. Anledningen att den ligger där den ligger är att inte skada byggnadsminnet, säger Maria Boberg, stadsarkitekt på kommunen.

# Hur kul är det att ha en byggnad där det bara finns ett pressbyrå och resten av lokalerna står står tomma?

– Självklart ska den komma till användning i ett framtida resecentrum, säger Boberg.

Det här är kommunens brovision. Aktörerna på trafikområdet anser dock att gc-bron bör flyttas och gå rakt igenom stationsbyggnaden.Illustration: Ramboll

Peter Ekholm köper dock inte byggnadsminnesargumentet rakt av.

– Det är en utformningsfråga, anser jag. Man ska komma ihåg att huset byggdes för kollektivtrafik och det är för kollektivtrafik vi ska använda det.

– Det finns inget skyddsvärde i en kåk som är tom. Det är klart att det går att utmana med rätt argument och vi ska ju inte ändra syfte med kåken, fortsätter han.

Här är Inlandsbanan, lönstrafiken och Trafikverkets vision över hur man kan bygga ett nytt resecentrum vid tågstationen.Illustration: Inlandsbanan

Hela övervåningen är tom, vinkeldelen av stationshuset där Inlandsbanan hyrde förr står tom och SJ:s biljettkontor har inte använts på år och dar. Det är bara Pressbyrån i norra hörnet som i dag används.

Hans vision, samstämmigt med kollegorna på länstrafiken och Trafikverket, är att passagerarna måste vistas på brohöjd på Österängsnivå – med en bro som är taklagd och varm.

– Vi behöver ju ha bort spårspringet från järnvägen. Går du till Trafikverket och säger att vi har en idé att bygga bort spårspringet, då lyssnar de. Men säger du att det ska byggas en bro mellan stadsdelarna så ser de bara bekymmer. Det blir dyrt.

– Om vi ska få folk att lämna bilen måste vi också göra det bekvämt för dem. Och för många innebär ett kollektivt resande ett byte och då måste det göras så komfortabelt och enkelt som möjligt.

Därför har de tre tre trafikaktörerna presenterat en idé om att bland annat göra en bussgata ovanför Ringvägen alldeles nedanför björkallén vid nuvarande cykelväg i Österängsparken.

Maria Boberg, stadsarkitekt.

– Vi har inte hunnit börja titta på detta än och arbetet har inte påbörjats. Där har vi sagt vare sig bu eller bä utan ska börja att titta på hela den frågan om allt från bussuppställningar och hur trafiken ska dras, säger Maria Boberg.

Bilpendlarna ska ha tillgång till parkering på ungefär samma plats som idag och dessutom ska länsbussarna få en egen parkering i området, anser Peter Ekholm.

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Inlandsbanan, järnväg

– Landsortsbussarna som i dag står på busstorget ska ha sin långtidsparkering under Österängsparken. Då syns de inte, de får inget snö på sig på vintern och de är svala på sommaren.

Han har presenterat fler idéer för Östersunds kommun vid två tillfällen och kommunen är väl medveten om aktörernas planer.

Men frågan om ett framtida resecentrum ligger långt framåt i kommunens detaljplanearbete – samtidigt som det krävs beslut om just gång- och cykelbrons placering. Detta är avhängigt för att bygget av etapp två på Storsjöstrand överhuvudtaget ska komma igång.

En idé som kommunen har presenterat via Ramboll om hur gc-bron vid tågstationen kan komma att se ut.
Ringvägen utanför tågstationen bör vikas enbart åt bussar, enligt bland annat Inlandsbanans idéer.
Peter Ekholm, vd på Inlandsbanan.

Mer läsning

Annons