Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalen på Mittuniversitetet får godkänt av studenterna

Studenterna på Mittuniversitetet är överlag väldigt nöjda med service och bemötande från personalen. I Östersund får vaktmästeriet nästintill toppbetyg. Studenthälsan och studentkåren får dock tummen ner.

Annons

Studentbarometern, Nöjd studentindex, som omfattar svar från lite drygt 1000 studenter på Mittuniversitetet visar att studenterna överlag är mycket nöjda med såväl personalen som studentlivet i stort.

Så här står det i rapporten:

”Nöjdhetsindex presenteras per fråga och de flesta värden ligger närmare 75 eller högre, vilket indikerar en mycket nöjd student. Frågorna kring bemötande av personal och studievägledare fördelas per institution och då kan konstateras att studenterna vid HUM är klart nöjdast medan SHV ligger lägst när det gäller bemötande av personal och THU när det gäller bemötande av studievägledare”.

Till att börja med kan man konstatera att personalen i receptionerna bör sträcka på sig lite extra.

Personalen vid Mittuniversitetets receptioner får överlag väldigt högt betyg vad gäller bemötande, men personalen i Östersund får högst betyg, 84,5 av 100.

Även bemötandet från vaktmästeriet får tummen upp av östersundsstudenterna med 86,1 jämfört med Sundsvalls och Härnösands vaktmästerier som får 80,1 vardera.

Och hjälpsamheten hos vaktmästarna i Östersund får nästintill toppbetyg med ett värde på 89,3. I Härnösand hamnar värdet på 78,7.

I Östersund är man mest missnöjd med studenthälsan där värdet ligger på 65,8.

Studentkåren får generellt sett, på alla campusorter, lågt betyg. På frågan ”Jag har insikt i studentkårens arbete” hamnade värdet på runt 37 på samtliga campusorter.

Vidare är studenterna i Östersund ganska missnöjda med antalet grupprum, enligt undersökningen. Tillgången på datorer är inte heller tillfredställande.

Oroväckande är att östersundsstudenterna i större utsträckning än i Sundsvall och Härnösand, känner sig kränkta av studiekamrater.

Nu är visserligen andelen studenter som känner sig kränkta tämligen låg, bara några procentenheter, men tendensen är att östersundarna känner sig mer kränkta.

Fyra procent av de svarande i Östersund känner sig diskriminerade eller kränkta på grund av kön, ungefär lika många av etniska skäl och nästan dubbelt så många, 5,5 procent, känner sig åldersdiskriminerade på campus i Östersund jämfört med studenterna i Sundsvall.

Studentbarometern har bara genomförts vid ett tillfälle och det var förra året. Enligt Mittuniversitetet görs just nu en kompletterande undersökning eftersom svarsfrekvensen – nio procent eller totalt 1158 studenter – var så låg.

Fotnot: Indexberäkningen för kundnöjdhet har ett värde mellan 0 och 100. Ju högre värdet är desto bättre anser studenten att Mittuniversitetet uppfyller studenternas krav och förväntningar.

Mer läsning

Annons