Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Otydligt ledarskap hos chefer på länsstyrelsen”

Länsstyrelsen rekommenderas att förtydiga ansvaret hos avdelningscheferna.

– Ledarskapet uppfattas som otydligt och det är inte klart dokumenterat vilka krav länsledningen ställer på sina chefer.

Annons

Det konstaterar Inger Vilavan i länsstyrelsens stab i en rapport där det talas om behovet av att närmare ta reda på vilka typer av ledare som länsstyrelsen behöver.

Frågan väcks om möjligheten att ha ett program för kontinuerlig ledarskapsutveckling. 18 medarbetare, där samtliga avdelningschefer ingår har intervjuats.

Granskningen syftar till att svara på om länsstyrelsen tar hand om sin personal enligt devisen ”Personalen – länsstyrelsens viktigaste resurs”.

Det är mindre tydligt vad cheferna har för ansvar gentemot sina medarbetare och länsstyrelsen. Bristerna återkommer med jämna mellanrum. För ett antal år sedan skedde en ledarskapsutveckling men detta har inte följts upp.

Slutsats: Tydligare ansvar för avdelningschefer och funktionsansvariga gör det lättare att ställa krav.

Verksamheten omfattas av ett antal policy- och styrdokument. I en nulägesbeskrivning framgår att det är ganska rörigt kring det här och vilka dokument som är aktuella framgår inte enkelt.

– Eftersom det är osäkert vilket dokument som verkligen gäller är det också svårt att följande gällande policy, konstaterar Inger Vilavan i rapporten.

En lönepolicy som togs för drygt ett år sedan upplevs inte ha följts fullt ut i samband med de senaste förhandlingarna inom ramavtalet för staten.

– Det uppfattas att man fortfarande agerar enligt den gamla policyn, enligt Inger Vilavan.

– Lönerna ligger lågt i många jämförelser och det verkar finnas en ovilja att jämföra olika handläggare, även inom länsstyrelsen. Detta resulterar i en uppfattad snedvriden lönesättning.

Annons