Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersund kommuns glansdagar är förbi – fler sparkrav att vänta

På torsdagen antog Östersunds kommunfullmäktige nästa års budget och ekonomisk flerårsplan för 2010 och 2011.

Annons

Lägre tillväxt och sjunkande skatteintäkter står för dörren och ytterligare sparkrav är att vänta.

Kommunens budgetläge har försämrats avsevärt sedan den preliminära budgeten togs i september. Med finanskris och lågkonjunktur följer lägre tillväxt i ekonomin och därmed lägre skatteintäkter. Skatteintäkterna 2009 beräknas bli cirka 40 miljoner kronor mindre är kommunen tidigare trott, 80 miljoner kronor lägre 2010 och 90 miljoner kronor lägre under 2011.

Greger Wikner, ekonomichef, håller fast vid det han tidigare berättat för LT: att kommunen inte behöver spara något ytterligare under 2009, utöver de 30 miljoner kronor som är bestämt sedan tidigare.

I slutet av oktober sa han till LT att det kommer att bli besvärligare från 2010. Då hade kommunen lagt in 15 miljoner i besparing 2010, men han aviserade redan då att en budgetbalansering med de lägre skatteintäkterna kräver ännu större besparing. Och så blir det.

Det ligger ett preliminärt sparkrav i den nu beslutade flerårsplanen för kommande år, 70 miljoner kronor ska sparas 2010 och 15 miljoner kronor 2011.

Östersunds kommun har också tidigare kunnat stoltsera med att inte ha några lån. Men den goda tiden är nu över. För att finansiera investeringarna budgeteras nyupplåning med drygt 100 miljoner kronor 2009 och 290 miljoner under 2010–2011. I samband med budget beslutet yrkade Carina Zetterstöm, c, om bifall till alliansens budgetförslag från september.

Kjell Ericsson, fp, yrkade att miljö- och samhällsnämnden skulle få 300 000 kronor extra för cykelparkeringar 2009. Det avslogs.

Annons