Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersund får pengar från regeringen för barns hälsa

Regeringen satsar 50 miljoner kronor i ett flerårigt projekt för att utveckla det lokala hälsofrämjande arbetet. Östersund är en av sex kommuner i Sverige som valts ut att delta.

Annons
Östersunds kommun har i sin ansökan angett att man tänker arbeta fram metoder och strategier för ett ökat fysiskt välbefinnande hos barn och ungdomar.
Det poängteras att detta mål hänger samman med två andra mål som Östersund har med sitt folkhälsoarbete; fysisk aktivitet och goda matvanor, men även alkohol- och drogförebyggande arbete.
Det är Folkhälsoinstitutet som fördelar medlen och de ansvarar även för att fortlöpande följa och dokumentera de sex kommunernas arbete. Kommunerna ska också regelbundet utbyta erfarenheter och kunskap med varandra.
De tre kommande åren, senast den första februari 2009, 2010 och 2011, ska Folkhälsoinstitutet redovisa för socialdepartementet hur medlen används och vilka resultat som de olika kommunerna uppnår.
Enkäter bland ungdomar ska göras i Östersunds kommun och meningen är att resultaten ska ge en fingervisning om vilka specifika områden som man behöver satsa på.
Det gäller både hälsofrämjande skolverksamhet och fritidsverksamhet. Akademisk expertis från både Mittuniversitetet och Växjö universitet kommer att anlitas, då ett av kraven för att få medlen är att arbetet ska vila på en vetenskaplig grund.
Annons