Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljardbelopp saknas när vägbehoven räknas ihop

/
  • Behovet av pengar till vägförbättringar i länet är stort – men tillgången väldigt liten. Skillnaden för den närmaste tolvårsperioden mellan önskemål och tillgång är fem miljarder... Foto: Ingvar Ericsson

Länets kommuner har många vägbehov som inte får plats på länsstyrelsens förslag över vilka nya vägar som ska byggas de kommande elva åren.

Annons

Möjligheten för länsstyrelsen att eventuellt möblera om i listan ska upp på bordet till veckan.

– Tanken är att det ska finnas en ärlig möjlighet att faktiskt ompröva vissa förslag utifrån de synpunkter som lämnas, säger Assar Adolfson på avdelningen för hållbar tillväxt.

Han har en bunt med kommunernas behov och önskemål att ta ställning till framöver.

– Jag vet att några kommuner har ändrat sin prioriteringsordning inbördes och det får konsekvenser hur man har ändrat.

– Kommunerna är en tungt vägande remissinstans, säger han.

Men ändrar kommunerna sin egen prioriteringsordning kan det också få konsekvenser för möjligheterna att genomföra ett vägprojekt.

– Har vi otur kan det faktiskt vara så att man ändrar till ett avsevärt dyrare objekt och för upp det högre. Det innebär att om vi lyfter in det objektet kan andra få stryka på foten därför att de inte ryms inom de ekonomiska ramarna vi är anvisade, säger Assar Adolfsson.

Nästa vecka ska länsstyrelsens kommunikationsgrupp diskutera de 30-talet inkomna remissvaren samt väga ihop behov och önskemål.

Från Strömsunds kommun framhålls exempelvis att de har högt prioriterade vägar som inte finns med på länsstyrelsens lista över de 18 föreslagna vägsatsningarna.

– Vi förordar med skärpa att kommunen ger dessa objekt en högre prioritering. Särskilt angelägen är genomfarten i Hoting, framgår det av svaret till länsstyrelsen.

Att man i direktiven angett att en fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för hållbar tillväxt, det lyfts fram från flera håll för att mer pengar måste till än de 477 miljoner som finns i basalternativet.

En nödvändig satsning enligt vad som framhålls i flera svar gäller E 14 mellan Pilgrimstad och Lockne. ”En flaskhals för trafikflödena som måste åtgärdas”, heter det. Men sträckan är sannolikt inte aktuell för åtgärder under planperioden.

Räknar man ihop anslaget för nya vägar med anslaget för bärighetsåtgärder och underhåll finns drygt en miljard att fördela i länet under de kommande 12 åren, enligt de föreslagna huvudalternativen. De listade behoven och önskemålen uppgår däremot till drygt sex miljarder.

Mer läsning

Annons