Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LT har listan på de nya lagarna 2010

/

All korv får inte heta falukorv och samtliga bilister måste göra en polisanmälan om de kör på en utter. Det är två av de många nya lagar som träder i kraft 1 januari 2010.

Annons

Under året har den svenska riksdagen beslutat om ett stort antal förändringar i våra svenska lagar. Några av de nya lagarna kommer att påverka många människor medan andra får en ytterst marginell betydelse för den stora allmänheten.

Förutom lagarna om falukorv och påkörda uttrar så blir det möjligt att vabba åt en vän eller granne, det fria vårdvalet införs i hela landet och studiemedlen höjs. Här följer en sammanfattning av några av lagändringarna för 2010.

Falukorven och hushållsosten får ett bättre skydd

Vid årsskiftet träder en lag i kraft som ska ge ett starkare skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel i Sverige. Lagen är ett komplement till EU:s bestämmelser som värnar om geografiska beteckningar och traditionella uttryck. Den ger bland annat ett ökat skydd till vår falukorv och den svenska hushållsosten. Den nya lagen ser till att kontrollen av skyddade beteckningar skärps.

Kontrollmärket slopas

Det kontrollmärke som klistras på ett fordons registreringsskylt kommer att tas bort. Systemet med ett kontrollmärke anses vara föråldrat och slopandet av den lilla klisterlappen beräknas spara cirka 37 miljoner kronor per år åt Transportstyrelsen.

Minoritetsspråken stärks

Fler kommuner måste tillhandahålla service och information på finska och samiska.

Fritt vårdval i alla landsting

Den nya lagen innebär att alla som uppfyller vissa på förhand ställda krav ska ha rätt att öppna exempelvis en vårdcentral och få ersättning från landstinget för den vård som bedrivs där. Syftet är att medborgarna ska kunna välja vilken vårdgivare man föredrar.

Mer pengar till studenter

Studiemedlen höjs med 350 kronor per månad.

Vabba åt en vän

Om en ensamstående förälder behöver vara hemma med ett sjukt barn men själv blir sjuk så kan han eller hon leja en granne. Det blir från och med årsskiftet tillåtet att som vän eller granne vabba i stället för en förälder. Regeln gäller även om föräldern inte har något arbete och tills dess att barnet fyller tre år.

Stöldgods kan reas bort av polisen

En ny lag ger polisen rätt att sälja saker som tagits i beslag om ingen har hämtat ut föremålen inom en viss tid.

Förordning om pris- basbelopp för år 2010

Det så kallade prisbasbeloppet sänks med 400 kronor till 42 400 kronor. Det är första gången sedan systemet med basbelopp infördes år 1960 som riksdagen beslutar om en sänkning.

Konstsamlingar och smycken räknas bort

Smycken och konst ska inte längre räknas in i en persons förmögenhet om han eller hon ansöker om bostadsbidrag eller äldreförsörjningsstöd. Förmögenhet ska överhuvudtaget inte räknas för de som betalar underhållsstöd till barn.

Skatten för pensionärer sänks

En pensionär som har 12 000 kronor i månaden får en skattesänkning på cirka 150 kronor varje månad.

Kollisioner med vilda djur ska polisanmälas

Den som kör på vissa av våra vilda djur ska polisanmäla händelse. Detta gäller även om djuret inte fått någon märkbar skada. Lagen omfattar till exempel älg, hjort, rådjur, utter, mufflonfår, våra stora landrovdjur samt örnar . Jägare som ställer upp och hjälper till med eftersök av trafikskadat vilt har, till skillnad från tidigare, rätt till ersättning.

Ingen fordonsskatt för miljöbilar

Miljöbilspremien upphörde 1 juli 2009 och för att även i fortsättningen locka människor att köpa bilar med bättre miljöegenskaper befrias sådana personbilar från fordonsskatt de fem första åren.

Skatten på cigaretter höjs

Minimipunktskatten på cigaretter höjs till 1 krona och 29 öre per cigarett. Höjningen är 2 öre jämfört med skatten 2009.

Skatten sänks för de som har jobb

Det fjärde steget i det så kallade jobbskatteavdraget införs från och med årsskiftet. Den som tjänar 22 000 kronor i månaden får en sänkt skatt med drygt 200 kronor.

Nya regler för stiftelser

Stiftelser som samlar in pengar ska använda 75 procent av sina intäkter till det ändamål som insamlingen gäller. Ändringen har kommit till för att förhindra missbruk av insamlade pengar.

Skatten på gödsel tas bort

Inom EU är det bara Sverige som har en generell skatt på gödselmedel. Skatten tas bort från och med 1 januari 2010 för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Hårdare krav för intag till högskolan

Kraven på grundläggande behörighet för att kunna söka till högskolan skärps. Bland annat krävs minst betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Källor: www.riksdagen.se samt www.rod.se

Annons