Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lennart Ledin om konsultrapporten: Jag är förvånad

/
  • Landstingets pensionerade revisionschef Lennart Ledin spelar huvudrollen i den konsultrapport som presenterades i går. Ledin beskrivs som ”kompetent men besvärlig” och som en ”som försökte sätta dit ledningen för alla möjliga felaktigheter”. Ledin själv avfärdar konsulternas skarpa kritik. ”De har inte fullgjort sitt uppdrag. Granskningen håller Pastor Jansson-karaktär”, säger han.Foto: Henrik Flygare

– Konsulterna har inte fullgjort sitt uppdrag. Deras förhoppning att ge en rättvis bild av revisionsverksamheten kommer på skam.

Det skriver förre revisionsdirektören Lennart Ledin i sina synpunkter till granskningen.

Annons

Samtidigt säger han sig vara överraskad över att bedömningen i huvudsak skulle kretsa kring hans person eftersom han i samband med genomlysningen lämnade landstinget med pension.

Han nämns på åtminstone tio olika ställen i rapporten.

– Ändå vill jag understryka att mina synpunkter inte färgas av att jag i rapporten har gjorts till en negativ huvudfigur, säger han. Men jag är förvånad över att konsulterna tillmätt min person sådan plats.

– Jag tycker kanske att konsulterna och de granskade gör det lätt för sig att tro att allt ordnar sig i och med min pensionering. Som jag påtalat var det landstingsrevisionen som skulle genomlysas, inte direktören.

Lennart Ledin tycker ändå att de har utvecklat kommunikationen de sista åren och han påstår att Jämtlands läns landsting har legat i framkant när det gäller att utveckla revisionen.

– Vi har under flera mandatperioder tillbaka haft en kort information i fullmäktige där vi har kunnat redovisa våra iakttagelser, säger han.

Men han säger även att de tvingats väga sina ord på guldvåg, men att de måste vara tydlig i sin kritik och komma med förslag till förbättringar. Det ligger i revisionens natur.

Lennart Ledin har också alla år som revisionsdirektör i landstinget varit med om att utveckla den kommunala revisionen i landet.

Han har varit med om att, år 2000, grunda föreningen Sveriges kommunala yrkesrevisorer, SKYREV, sedan dess varit styrelseledamot och det senaste året ordförande i föreningen.

– Det är svårt att vara profet i sitt eget hus, men Jämtlands läns landsting torde ha haft nytta av detta.

Han är besviken sedan han läst rapporten och utgår från att fler känner samma sak.

– Om beställaren hade velat ha ett antal intervjuer dokumenterade där framförallt den verkställande landstingsledningen fått tycka till om både landstingsrevisionen och revisionsdirektören, hade det funnits mindre kostsamma sätt att genomföra detta, slår han fast.

Han menar att konsulternas bedömningar och analys inte är särskilt uttömmande utan mycket knapphändiga.

– Det finns en tendens att framhäva negativa omdömen som framkommit, medan konsulterna för sina bedömningar inte tycks ha inhämtat underlag för egen professionell bedömning av utsagornas riktighet, säger han.

Uttrycket ”han försökte sätta dit ledningen” gör honom väldigt upprörd. Han menar att detta visar att inte revisorernas roll respekteras.

– Ju högre upp man kommer i organisationen, desto ömmare tår är det, säger han. Förslag till förbättringar upplevs som kritik.

– Landstingsdirektören och styrelsen, med landstingsråden i spetsen, har varit kritikkänsliga men vi har utvecklat den kommunikationen under de senaste två åren.

Han säger också när det gäller bristande diplomati så kanske det hellre handlar om det positiva uttrycket att vara rak och tydlig.

Men hela granskningen har en ”pastor Jansson-karaktär”, menar han eftersom resultaten visar flera motstridigheter.

”Å ena sida – å andra sidan” gör det svårt att se vad som är de svaga och starka sidorna hos både de som granskar och de som granskas.

Annons