Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen tillbakavisar kritik: Vi har inte varit otydliga

Länsstyrelsen kritiseras för att ha lämnat otydliga besked i frågan om hanteringen av borrslam och deponering av rester. Vad gäller egentligen?

Annons

Borrningarna föregicks av ett samråd mellan länsstyrelsen och företaget Continental Precious i juli 2006.

Ett av villkoren var att borrester skulle deponeras så att de inte påverkade borrester eller vattendrag. Kylvatten skulle hanteras så att yt- eller grundvatten inte förorenades.

I dokument talas det också om att val av plats för deponi bör ske i samråd med markägaren. I vilken utsträckning det skett är oklart.

Länsstyrelsen utfärdade ett före- läggande om vite att Continental Precious i juni 2008 skulle täta de borrhål som läckte inom undersökningstillståndet. Boende klagade på hålen och lukten. Men hanteringen av borrester har hittills fått godkänt.

Om ansökningarna för prospektering gäller molybden och vanadin är det andra förutsättningar då än om det gäller uran?

– I praktiken så tror jag det har behandlats helt lika. I det här området finns uran i alunskiffern och det spelar ingen roll så tillvida, säger Martin Jakobsson på länsstyrelsens naturvårdsenhet och som författat svaret till Paul Börjesson i artikeln härintill.

Är det någon skillnad för prospektören om det anges uran i undersökningstillståndet, eller om man enbart anger molybden och vanadin i frågan om hur borrester och kylvatten ska hanteras?

– Nej inte för oss. Är man i de här områdena får man anta att det i alunskiffern finns ett uranhaltigt material.

– Vad jag kan se av besluten som är tagna så är det ingen skillnad i kravspecifikationerna. Man har gjort ungefär samma bedömning, säger Martin Jakobsson.

Både Aura Energy och Continental Precious har borrat i området.

Aura Energy skrev till länsstyrelsen 2008 att ”borrslam omhändertas och deponeras på fast mark under cirka en meter morän. Borrslammet är i detta fallet en alunskiffer som människor bor och arbetar på även där alunskiffern ligger i markytan och halten av radioaktivitet i området är så låg att speciella arrangemang för kylvatten inte är nödvändigt”.

– Nollstrålning hittar man inte i de här områdena, säger Martin Jakobsson.

– Det är inte de höga halterna av uran som gör områdena intressanta. Det är snarare att det är låga halter som finns i stora volymer.

I ett underlag från mineralbolagen ska länsstyrelsen få en bild av om det är höga halter eller inte.

– Vid låga halter finns ett större utrymme för hanteringen av slammet men trots det finns regleringar för att hantera det slam som blir. Man får inte sprida det hur som helst och man får inte bara pumpa ut det i vattendrag, säger Martin Jakobsson.

I ett länsstyrelsebeslut i mars 2008 konstaterar Aura Energi till länsstyrelsen, när bolaget skulle borra fem hål, att ”Bergs kommun meddelat att man inte tar emot borrester för deponering så länge gränsvärdena för avfallet är okänt”.

– Bolaget har meddelat att man i första hand avser att återföra borresterna i hålet och i andra hand lagra resterna tillsammans med borrkärnorna tills frågan om omhändertagandet är löst, konstaterar Martin Jakobsson.

Björn Olofsson på länsstyrelsen har utfört tillsyn på borrplatser, fram till och med 2007.

Han tycker det finns en intressant aspekt på hanteringen av borrester som inte riktigt framkommit.

– När det borras i samband med energibrunnar tas det inte om hand någonting och det är samma berg dom borrar i då, säger Björn Olofsson.

– Vi har tittat på det där och sett att det är många energibrunnar borrade i området med alunskiffer där Bergs kommun godkänt borrningen.

Och då finns inga villkor för att man ska ta rätt på borresterna.

– Nej, säger Björn Olofsson.

– Och det är mycket mer material som kommer då i pulveriserad form. När man borrar och tar upp en kärna är bara det som är runtom som är pulveriserat.

Har du någon bild i samband med länsstyrelsens tillsyn av hur borrkax och kylvatten tagits tillvara?

– Vissa små rester av borrkax kan man tänka sig ligger där men det var ingen påtaglig skada då jag gjorde tillsyn. Min bedömning då var att det var försvinnande lite, säger Björn Olofsson.

Deponering av borrester hur ska det gå till?

– De ska läggas på fast skogsmark där det inte bör rinna iväg.

Kan man deponera i undersökningsområdena eller måste man frakta bort borrester?

– Nej jag tycker inte att de behöver fraktas bort.

– Om kylvatten inte är förorenat i sig innebär det inte att det ska köras bort från platsen, säger Björn Olofsson på länsstyrelsen.

Mer läsning

Annons