Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbygdsutveckling – nytt skäl till dispens

Besluten om dispens av strandskyddet har flyttats ner på lokal nivå och kommunerna ska själva utse områden där det ska vara lättare att få bygga vid vatten. Landsbygdsutveckling kan då bli ett skäl för dispens.

Annons

De tidigare strandskyddsreglerna gällde på samma sätt i hela Sverige, utan hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. Målet med de nya reglerna är att begränsa nybyggnationen i områden som redan har exploaterats i hög utsträckning, som exempelvis vissa delar av kusterna. Samtidigt kan lättnader ges i områden där det finns gott om orörda stränder som det finns i delar av Jämtland.

– Det ska bidra till utveckling av landsbygden och turistnäringen, säger Krister Frykberg, planarkitekt på Östersunds kommun.

Den första juli i år tog kommunerna över ansvaret att ge dispens för att bygga på strandskyddad mark från länsstyrelsen. Från och med februari nästa år ska kommunerna i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Möjligheten till landsbygdsutveckling kan bli ett skäl att lämna dispens eller att upphäva strandskyddet i detaljplan. Krister Frykberg tror inte att de nya reglerna innebär särskilt stora skillnader.

– Det handlar inte om några dramatiska lättnader. De allmänna aspekterna finns kvar. Det måste till exempel fortfarande värnas om växt- och djurlivet, säger han.

Om inte strandskyddet upphävs i detaljplanen måste varje enskilt fall fortfarande prövas.

– Kraven på att ge dispens är fortfarande hårda, säger Krister Frykberg.

Östersunds kommun ser nu över vilka områden som kan tas fram för landsbygdsutveckling.

– Vi vet ännu inte vilka delar det kan handla om. Vi kan till exempel inte peka ut alla strandnära områden, utan det krävs att vi arbetar med frågan, säger Krister Frykberg.

När det gäller vissa bitar har reglerna blivit hårdare.

– Det måste till exempel alltid gå att visa att det finns en fri passage mot vattnet, säger Britt-Mari Nordstrand, biträdande länsarkitekt på länsstyrelsen i Jämtland.

Passagen ska vara så bred att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett naturligt sätt.

Länsstyrelsen ska granska och vid behov överpröva de kommunala besluten om strandskyddsdispenser. En uppgift som tidigare var Naturvårdsverkets. Länsstyrelsen ska också ha fortsatt översyn för skyddade områden som nationalparker, naturreservat och Natura 2000 områden.

Annons