Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnor vill ha ”egna rum” inte fysisk träning

/
  • Kvinnor vill ha ”egna rum” där de kan prata med andra kvinnor om sina upplevelser och känslor efter en hjärtinfarkt. Det skriver Christian Olars i en C-uppsats där han studerat hjärtsjuka i Östersund.

Att få i en hjärtinfarkt gör människan medveten om den egna dödligheten. Det leder ofta till reaktioner i form av oro, rädsla, ångest och depression.

Annons

Det konstaterar Christian Olars, som studerat vid Mittuniversitetet i Östersund, i sin C-uppsats med titeln Smärta i själ och hjärta: En kvalitativ studie om individers upplevelser i samband med en hjärtinfarkt ur ett psykosocialt perspektiv.

”Flera har upplevt hjärtinfarkten som en överhängande fara mot den fortsatta existensen och funktionsförmågan, vilket har satt djupa spår och påverkar det fortsatta livet och det psykosociala välmåendet”, skriver han.

Vidare upplevs hemkomsten från sjukhuset som en besvärlig period.

”Att komma hem från den trygghet som sjukhusvistelsen innebar, och att leva med konsekvenserna av sjukdomen, resulterade i rädsla och oro inför framtiden”.

Christian Olars menar att en hjärtinfarkt inte enbart ska behandlas rent medicinskt. Han beskriver kvinnliga hjärtinfarktpatienters behov av egna rum, där de får möjlighet att prata och dela upplevelser och känslor med varandra.

Männen däremot vill i stället ha den fysiska träningen och rehabiliteringen, alltså det som hälso- och sjukvården erbjuder i dag. Det visar att rehabiliteringsprogrammen som erbjuds först och främst är anpassade till männen och därmed inte tillgodoser de psykiska aspekter som många kvinnor frågar efter.

”Samtidigt synliggörs återigen de traditionella könsrollerna och dess betydelse för att bemästra olika livssituationer”, skriver han.

Christian Olars har intervjuat nio män och fyra kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Namnen har han fått av Hjärt- och lungsjukas förening i Östersund.

Han har fokuserat på de psykosociala aspekterna, eftersom en hjärtinfarkt ofta får psykosociala konsekvenser. Depressiva symtom och depressioner är vanligt förekommande, och han betonar att en hjärtinfarkt även är en ”infarkt i personligheten”.

De personer han har intervjuat beskriver hjärtinfarkten som ett trauma och en chockartad upplevelse, eftersom insjuknandet för de flesta ”kom överraskande och hade ett dramatiskt händelseförlopp”.

Annons