Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konsultrapport: Sjukhuset stryker för många operationer

I januari köade 686 patienter för en operation vid kirurgen, kvinnokliniken och ortopeden. 260 av dem har väntat mer än 90 dagar.

Annons

Östersunds sjukhus ligger alltså fortfarande pyrt till för att klara vårdgarantin.

Nu visar en granskning att andelen planerade operationer som stryks är större vid Östersunds sjukhus än vid andra sjukhus.

De har dessutom en tillåtande attityd till strykningar.

De förtroendevalda revisorerna i Jämtlands läns landsting har låtit göra en granskning av operationsverksamheten.

Granskningen är gjord av konsultfirman Anna M Roland konsult.

De förtroendevalda vill att operationsverksamheten ska bli ändamålsenlig och effektiv.

Att tillgängligheten till sjukhusets operationsverksamhet är otillräcklig i relation till behoven, visar granskningen, eftersom 12 procent av operationerna sker genom utomläns köpt vård till hög kostnad för landstinget.

Omkring 32 procent av operationerna är oplanerade alltså akut, kirurgi med säsongsvariation särskilt då inom ortopedin, vars andel av akuta vårdtillfällen är 79 procent i genomsnitt.

Med tanke på landstingets stora underskott behövs en kostnadskontroll, menar konsultfirman.

”En säkring av effektiv operationsverksamhet med minimering av utomläns köpt vårdgarantivård är då viktig att uppmärk- samma.”

Det pratas mycket om starttider i granskningen, alltså att kunna börja operera redan klockan 08.30.

Men operationspersonalen upplever att det är meningslöst att ha patienten klar halv nio, eftersom operatören inte kommer. Operatören upplever det som meningslöst att komma halv nio eftersom patienten inte är klar för operation.

Däremot finns det ett bestämt mål för operationsslut ”sista stygnet ska vara satt klockan 15.45”.

Dessutom råder uppfattningen att det inte är tillåtet att arbeta övertid.

Men medarbetarna har flextid och ofta kommer de tidigare på morgonen, något som nu ifrågasätts eftersom inte operationerna kommer igång från morgonen.

I rapporten ifrågasätts om flextid överhuvudtaget är lämplig den här typen av verksamhet.

Kirurgansvariga beskriver att nuvarande tilldelning av operationsresurs är otillräcklig för klinikens behov, som bättre skulle tillgodoses om resurstilldelningen kunde bli mer dynamisk.

Fler patienter skulle kunna opereras på dagen om det fanns sjukhusnära övernattningsmöjligheter med tillgång till sjuksköterska, ett ”patienthotell” inom sjukhusets väggar.

Ortopedkliniken beskriver också att tilldelningen av operationsresurs är otillräcklig och att det skulle behövas ytterligare 435 timmars operationstid för att täcka befolkningens behov.

Länsbefolkningens behov av proteskirurgi är tämligen känt, runt 520 om året.

Däremot behövs mer kapacitet för att operera ikapp kön, närmare bestämt ytterligare 380 operationer.

Ett uppslag är att landstinget hyr in operationsresurs hos privat entreprenör, om och när möjlighet uppstår.

”Men, som det planeras i maj 2009, att reducera verksamheten för att städa avdelningen under tid som annars är tänkt för normal produktion, det vill säga när opererande kliniker har full bemanning och full verksamhet, förefaller det inte vara optimalt utnyttjande av resursen. Städningen är ett viktigt moment men bör kunna planeras in under de perioder när opererande kliniker också har mindre behov av operationstid.”

Dessutom visar granskningen att strykningar från dagens program är så vanliga att de betraktas som rutin, snarare än avvikelser. Här efterlyses ett större engagemang i patientens perspektiv.

”Strykningar av planerade operationer förorsakar kostnader, besvär och i många fall utsträckt lidande för de personer som drabbas. Strykningsfrekvensen stärker bilden av att verksamheten behöver organiseras så planerade operationer faktiskt kan genomföras.”

Mer läsning

Annons