Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommun ska ersätta friskola i efterhand

En tvist om friskolan Prolympias lokalkostnader och bidraget från Östersunds kommun, som togs upp 2004, har nått ett avgörande till friskolans fördel.

Annons

– Jag tolkar domutslaget som att vi har rätt till full ersättning från Östersunds kommun samt retroaktiv ersättning sedan starten 2004, säger Kjell Linde, vd för Prolympia.

2004 tog Länsrätten i Jämtlands län upp målet där skolan, genom en av lärarna, överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut att lämna bidrag till friskolans lokalkostnader med det belopp, som motsvarar kommunen lokalkostnad per elev i de kommunala skolorna.

Enligt kommunen skulle en motsatt utgång innebära att elever i friskolor får bättre villkor än elever i kommunala skolor.

Den aktuella lokalkostnaden per elev 2004 beräknades enligt kommunen till 8 600 kronor då. Prolympia begärde i överklagan ersättning med totalt 2 210 00 kronor för sina lokalkostnader, per elev motsvarade det 18 416 kronor.

Länsrätten fann då att kommunens grunder för lokalkostnader inte tillämpats på något sätt som strider mot skollagen. Därmed fick kommunen rätt.

Men ärendet överklagades vidare till K

ammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten ändrade länsrättens dom och upphävde därmed beslutet som barn- och utbildningsnämnden inledningsvis fattat.

Östersunds kommun överklagade sedan till högsta instans, regeringsrätten.

I slutet av januari meddelare regeringsrätten att de inte medger prövningstillstånd, och därmed fastställs kammarrättens utslag.

– När vi startade skolan i Östersund så blev naturligt att hyreskostnaden per elev var högre eftersom vi från början inte fyllde upp lokalerna.

– Men det är inget ovanligt, vi hade att välja mellan att starta skolan och hyra lokaler eller avstå, vi valde att hyra lokalerna, säger Prolympias vd Kjell Linde.

Förra året beräknades skolans kostnader till 10 000 kronor per elev.

LT har sökt barn- och utbildningsnämndens ordförande i Östersunds kommun Björn Sandal, s, samt barn- och utbildningsförvaltningens chef Anders Byström men har inte lyckats nå dem.

Annons