Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här finns ljuspunkterna på den framtida arbetsmarknaden

En akademisk utbildning är en stor investering i både tid och pengar. Därför har en rapport tagits fram av förbundet Saco för att ge en bild av hur framtiden ter sig inom olika akademiska yrken.

Annons
Det är ett stort beslut som fattas innan en akademisk utbildning påbörjas. Studenter och andra som funderar på att utbilda sig behöver känna till hur framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ser ut. En rapport kan också fungera som inspiration. Rapportens syfte är att ge en bild av hur arbetsmarknaden ser ut om fem år. De som påbörjar en utbildning nu är klara om cirka fem år och det är speciellt intressant att veta hur arbetsmarkanden ser ut då.
Men det är svårt att förutspå om det är hög- eller lågkonjunktur då. Det är också omöjligt att veta om det till exempel tillkommit nya lagar eller om vi har ändrat konsumtionsmönster som påverkar arbetsmarknaden.

Arbetsmiljön
Att det råder arbetskraftsbrist inom ett yrke behöver inte enbart vara positivt. Det kan innebära låg lön och sämre arbetsmiljö. Kompetent personal kan ha sökt sig bort från yrket för att de inte är nöjda med situationen och löneläget och arbetsbördan blir tyngre och mer stressfylld för dem som är kvar. Den som vill veta mer om arbetssituationen kan kontakta det aktuella fackförbundet.
Orsakerna är många till varför Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, sammanställer rapporten Framtidsutsikter varje år.
Det ska kommas ihåg att prognoserna är osäkra på grund av konjunktursvängningarna. Förutsättningarna kan ändras mycket snabbt.

Fler jobb i storstäder
Den som är beredd att flytta efter avslutad utbildning har lättare att hitta en anställning. Generellt är det i storstäder och universitetsstäder som det finns flest jobb, enligt Arbetsförmedlingen. Just nu finns de bästa förutsättningarna i Uppsala, Malmö och Stockholm. Det är också bra att satsa på orter som har bra kommunikationer så att man kan söka arbete i ett större område.

Här är yrkena där det kommer råda arbetskraftsbrist om fem år:
Arbetsterapeut, arkitekt, audionom, brandingenjör, cytodiagnostiker, församlingspedagog, gymnasielärare i yrkesämnen, högskoleingenjör, jägmästare, kiropraktor, lantmästare, logoped, läkare, lärare/forskare vid universitet och högskolor, lärare i omvårdnad och omsorg, planeringsarkitekt, präst, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterskeyrken, sjöbefäl, skogsmästare, systemvetare, tandhygienist och teckenspråkstolk.

Av dessa förutspås följande att öka markant som bristyrken: Arbetsterapeut, lantmästare, sjukgymnast, sjuksköterskeyrken och tandhygienist.

Här är yrkena där det är balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft om fem år:
Agronom, arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöinspektör, arkivarie, beteendevetare, biolog, biomedicinare, biomedicinsk analytiker, bioteknolog, civilekonom/ekonom, civilingenjör, datavetare, diakon, dietist, fysiker, försäkringstjänsteman, hippolog, hortonom, inredningsarkitekt, jurist, kemist, kostvetare/kostekonom, landskapsarkitekt, lots, marknadsförare, matematiker, miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljövetare, nutritionist, optiker, personalvetare, sjukhusfysiker, socionom, studie- och yrkesvägledare, tandläkare och veterinär.

Här är yrkena där det kommer vara överskott på arbetskraft om fem år:
Arkeolog, bibliotekarie, designer, film/radio/tv-yrken, folkhälsoplanerare, förlagsredaktör, gymnasielärare i allmänna ämnen, hälsopedagog, hälsoutvecklare, hälsovetare, idrottsvetare-/ pedagog, informatör/kommunikatör, kulturförmedlare, länshemslöjdskonsulent, lärare inom grundskolans tidigare år, lärare inom grundskolans senare år, museiyrken och samhällsvetare.

För gymnasielärare i allmänna ämnen anses framtiden speciellt svår.
Källa: Sacos rapport om Framtidsutsikter 2008

ANNA AHN…R
Nyhetsbyrån NA Media

namedia@na.se
Annons