Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gymnasielärare sägs upp när 100 miljoner ska sparas

Från och med i höst minskar antalet elever inom Jämtlands Gymnasieförbund. Det innebär krav på att dra ned kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor redan under 2009. Personal på gymnasierna sitter löst när svångremmen dras åt.

Annons

Jämtlands gymnasium omfattar utbildningar på följande platser: Palmcrantz, Wargentin, Österängen, Bräcke, Bispgården, Fyrvalla och i Krokom.

Från och med i höst sker en dramatisk förändring på grund av minskade elevkullar. Till och med 2016 minskar antalet gymnasister med cirka 40 procent.

– Det är en historiskt sett låg nivå, framgår det av beslutsunderlaget som direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund tog ställning till i går.

Kostnader motsvarande 103 miljoner kronor måste skäras bort de kommande sju åren, visar beräkningar.

Huvudsakligen handlar det om att personalen i skolan måste bantas rejält.

– Vi kommer att tvingas till uppsägningar. Jag har svårt att se att naturliga avgångar räcker till, säger Mona Modin, ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund.

– Det handlar om att minska kostnaderna med upp till cirka 20 miljoner kronor per år framöver.

Bantningen gäller i stor utsträckning lärare och eftersom det blir stora nedgångar i elevantalet behövs inte heller lika mycket elevadministrativ personal på skolorna. Även ledningsfunktioner kommer att ses över.

– En stor del av personalen är 40-talister som är på väg att gå i pension och förhoppningsvis matchar det bra i förhållande till personalminskningarna, säger Mona Modin.

– Men det här blir inte lätt att parera.

Bedömningen är att de kommande åren blir ansträngande och det krävs omfattande strukturförändringar för att klara kvalitet och ekonomi i skolorna när gymnasiekullarna minskar.

Skolverksamheten ska ses över och anpassas för framtidens behov. Det beslutade Jämtlands Gymnasieförbund i går, helt enligt förslaget till budgetförutsättningar och flerårsplan för 2011–2012.

Att öka andelen elever som går vidare till högre studier är en annan utmaning.

Revisionsbyrån Öhrlings har synat hur Jämtlands Gymnasieförbund säkerställer att eleverna uppnår målen.

– Vi anser att det är viktigt med en djupare analys av varför eleverna på de mindre gymnasieskolorna inom förbundet i vissa fall uppnår sämre studieresultat, konstaterar revisorerna i en rapport.

Ett par orsaker som nämns är att de teoretiskt studiemotiverade eleverna i regel söker sig till gymnasieskolorna i Östersund och att förkunskaperna från grundskolan varierar

Några processer för att mer systematiskt följa upp eleverna uppges vara igång redan.

För att säkra elevernas mål rekommenderar revisorerna, i två av sex åtgärdspunkter, mer av dialog mellan skolledning och lärare samt att skolorna i större utsträckning tar del av pedagogiska forskningsresultat.

Mer läsning

Annons