Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gamla ängar ska blomma upp igen

/
  • Den här gamla betesmarken vid Vemdalen är exempel på ett område där pengar satsas på restaurering. Hälften av de 30 miljonerna i projektet kommer från EU, resten från Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

25 slåtterängar och betesmarker i Jämtland ska restaureras med pengar från EU och Naturvårdsverket.

Annons

De platser som kommer i fråga för åtgärder är enligt länsstyrelsen områden som utgör några av landets mest artrika och skyddsvärda slåtterängar och betesmarker.

Projektet pågår i fem år och tilldelningen är cirka 30 miljoner kronor. Pengarna fördelas på 62 så kallade Natura 2000-områden, varav 25 ligger i Jämtlands län.

Naturvärdena ska bevaras och förstärkas. I de flesta områdena som ingår i projektet har skötseln varit svag eller upphört helt och hållet. Områdena behöver restaureras genom exempelvis träd- och buskröjning, återupptagen slåtter och bete på obrukade områden.

Även under 2003-2008 bedrev länsstyrelsen ett 5-årigt projekt med samma inriktning.

Till andra naturvårdssatsningar i länet används andra pengar.

I februari fördelade Naturvårdsverket drygt 1,3 miljarder av anslaget för biologisk mångfald till länsstyrelserna.

Jämtland tilldelades drygt 59 miljoner för i år. 20 miljoner ska användas i samband med bildande av naturreservat och andra områdesskydd, där pengar betalas ut för köpeskillingar och intrångsersättningar.

Nästan 12 miljoner är avsatta för kalkning av sjöar och vattendrag i länet för att motverka effekterna av försurning.

En nyhet för i år är att bidraget för lokala naturvårdssatsningen är tillbaka. Där ska länsstyrelserna förmedla bidrag till kommuner för naturvård och friluftsliv. Kommunerna kan ta in intresseorganisationer i sina projekt och för Jämtlands del handlar det om 1, 5 miljoner.

Annons