Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyktingmottagande ger kommunen problem

Migrationsverket vill att Östersunds kommun ska ta emot mellan 80 och 100 flyktingar nästa år. Men det är inte helt riskfritt ur ekonomisk synvinkel och det är stora svårigheter att fram tillräckligt med bostäder menar tjänstemännen.

Annons
Kommunstyrelsen tog på tisdagen beslut om att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet nästa år. Antalet inkluderar ensamkommande asylsökande barn som får permanent uppehållstillstånd samt deras anhöriga som fått tillstånd, sammanlagt cirka 30 personer.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning om att Integrationsservice klarar ett mottagande av cirka 90 flyktingar nästa år. Den största utmaningen är att få fram bostäder.
De flyktingar som anvisas till Östersund kommun kommer i ett ojämnt flöde. Det skapar svårigheter i framförhållningen och planering av mottagningsorganisationen och inte minst budgetmässigt, uttrycker kommunledningsförvaltningen i sin konsekvensbeskrivning om mottagandet. Det skapar också ojämn arbetsbelastning. Migrationsverket ersätter kommunen först när flyktingarna kommit.
"Kommunen har kostnader för den organisation man etablerat i form av personal och lokaler och dessa kostnader finns oberoende av om det finns flyktingar eller inte. Risken för differens mellan kostnader och intäkter ökar ju större mottagningskapacitet som byggs upp", står det i beskrivningen.
Totalt för Jämtlands län föreslår Migrationsverket ett mottagande av cirka 300 flyktingar under nästa år.
Annons