Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett tiotal missbrukare i länet kan få metadon

Det finns intresse från ett tiotal patienter i länet att få metadon/subutex utprovat och utskrivet.
Det skulle innebära en kraftig livskvalitetshöjning för dessa patienter, enligt utredaren.

Annons

Som LT kunde berätta i går finns det långt framskridna planer på att öppna en ny beroendeenhet med möjlighet till metadonbehandling i Östersund. En bedömning är att två eller tre kan bli aktuella för inprovning varje år.

Utredningen som är gjord av Stockholmskonsulten Tore Karlsson visar också på hur missbruket i vårt län ser ut.

Så här ser Tore Karlssons kartläggning ut:

Bergs kommun

(12 med beroendediagnos 2008)

Alkohol är det största problemet både bland ungdomar som vuxna. Kommunen ligger högt ifråga om alkoholmissbruk vid en nationell respektive en länsövergripande jämförelse.

Ett stort problem är att det är relativt vanligt med alkohol i samband med körning av bil och skoter. Bruket av amfetamin och hasch förekommer om än i ringa omfattning, det gäller också droger som heroin och kokain.Kommunen har också bestämt sig för att bekosta subutexbehandling för en person.

Bräcke kommun

(10–15 med bero-endediagnos 2008)

Missbruket ökar när det gäller alkohol, hasch och amfetamin. Noterbart är att några kvinnor har sökt hjälp efter ett långt missbruk i en utåt sett oklanderlig miljö.

Kommunen säger att de saknar en landstingsdriven enhet för beroendevård som inte bara tar alkoholavgiftning utan också avgiftning från opiater.

Härjedalens kommun

(20 med beroendediagnos 2008)

Missbruket domineras av alkohol och man bedömer att det finns ett relativt stort dolt missbruk i kommunen. Missbruket är också relativt utbrett bland ungdomar. Hembränd sprit finns i stor omfattning.

När det gäller andra droger är amfetamin och hasch vanligast medan heroin förekommer sällan. Vid avancerat missbruk av amfetamin eller hasch har personer institutionsplacerats.

Krokoms kommun

(25 med beroendediagnos 2008)

Alkoholmissbruket ökar och mycket starksprit kommer in via olaglig införsel. I missbrukets spår ökar också antalet fall av kvinnomisshandel och ungdomskriminalitet.

”Bakom detta ligger sannolikt inte bara alkoholbruket utan också den frustration som arbetslösheten skapar bland ungdomar och vuxna”.

Runt två personer per månad tas för rattonykterhet/rattfylla och när det gäller opiatmissbruk ligger Krokom i topp i länet. Runt fem personer per månad behandlas på Frösö LVM hem, många har behandlats ett flertal gånger på institution.

Ragunda (15 med beroendediagnos 2008)

Alkohol är den dominerande drogen även om missbruket av opiater och amfetamin ökar, särskilt bland de yngre. Bland opiater förekommer både hasch och kokain.

Men kommunen har inte fattat några beslut om avgiftning på grund av amfetamin eller opiater under de senaste två åren.

Strömsund (80 med beroendediagnos 2008)

Missbruket domineras av alkohol och det gäller såväl vuxna som ungdomar. Den illegala införseln av alkohol från utlandet är tämligen vanlig men hembränning är ett större problem.

Amfetamin och hasch förekommer men inte i någon större utsträckning.

Ungdomsmissbruket är tämligen utbrett, sex till sju ungdomar har placerats i familjehem för sitt missbruk.

Vid 15 till 20 tillfällen har personer fått åka till Frösö LVM-hem för tillnyktring och avgiftning.

För avgiftning i samband med opiatmissbruk anlitas behandlingshemmen i Lindalen och Korpberget

Åre (25–30 med beroendediagnos 2008)

Under 2007 var sju personer placerade på behandlingshem och fyra i familjehem.

2008 var tio personer på behandlingshem och tre personer i familjehem. Den dominerande drogen är alkohol, men opiater förekommer i begränsad omfattning och det gör även användningen av amfetamin och hasch.

Östersund (480–500 med beroendediagnos 2008)

Vanligaste formen av missbruk är alkohol och det är mest män som missbrukar även om antalet kvinnor ökat på senare år. Has ch förekommer också liksom amfetamin och heroin om än i begränsad omfattning.

Kommunen erbjuder redan i dag behandling till såväl alkohol- som opiatmissbrukare och består bland annat av en fem veckors 12-stegsbehandling och en 20 veckors eftervård i anslutning till detta.

Annons