Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

BUP får bra betyg av socialstyrelsen

Barn och unga med psykisk ohälsa har olika förutsättningar för att få hjälp beroende på var i landet de bor. Men i vårt län får BUP, barn- och ungdomspsykiatrin bra betyg. Detta trots att det saknas specialistläkare.

Annons

Det gör att läkarna medverkar i alltför liten utsträckning i vården.

Det visar en rapport från socialstyrelsen som presenterades i går.

Socialstyrelsen har besökt 70 enheter och granskat 483 patientjournaler inom BUP över hela landet.

I vårt län genomfördes tillsynen i september förra året. Socialstyrelsen har inte konstaterat några brister av betydelse för patientsäkerheten inom de granskade områdena.

Verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet är väl utvecklat.

Verksamheten har på många områden säkerställt tillförlitliga rutiner och har en väl utvecklad praxis i arbetet, men behöver dokumentera sina rutiner kring riskhantering.

Socialstyrelsen ser positivt på ambitionen att utveckla användande av diagnostik och vårdprogram. Men här finns sätt att ytterligare höja verksamhetens kvalitet.

Men i resultatet av tillsynen säger socialstyrelsen att vårdgivarens uppdrag till verksamheten är otydligt formulerat, avgränsningen mot andra aktörer är oklar.

”Eftersom en första linjens vård i huvudsak saknas får verksamheten också ta hand om sådant som inte primärt är att betrakta som specialiserad vård, som lättare psykiska problem och utredning av funktionsnivå. Verksamheten får också fortsätta stötta patienter som uppnått vuxen ålder i sådana lägen då deras problematik prioriteras lågt av vuxenpsykiatrin”, skriver socialstyrelsen.

Hälften av de patienter som vill ha en tid för bedömning får det inom en månad, samtiga får tid inom tre månader. Det finns inga väntetider till behandling efter bedömning.

Verksamheten har runt 50 medarbetare, varav 42 är behandlare. Det finns fyra specialistläkare, men bara två av dessa är besatta. Mottagningen är i övrigt väl försörjd med psykologer och socionomer, sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri samt därutöver skötare och förskollärare.

Men ett generationsskifte är nära förestående, framför allt bland psykologer, sjuksköterskor och läkare.

Socialstyrelsen pekar även på att vårdplan upprättas bara ibland av behandlaren, på eget sökord i journalen. Ambitionen är att en formell rutin kring detta ska upprättas.

Det finns även brist på samsyn kring rutinerna då ungdomarna ska föras över till vuxenpsykiatrin. Det i sig göra att det inte är ovanligt att vuxenpsykiatrin inte tar emot patienterna.

Detta har fått som konsekvens att verksamheten utför uppgifter som begränsar verksamhetens utrymme att bedriva en specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

– Att definiera vad som ryms inom begreppet barnpsykiatri är en grannlaga uppgift, skriver socialstyrelsen, och menar att det krävs ett tydligt uppdrag från vårdgivaren som avgränsar den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, och ger möjlighet att bemanna och kompetensutveckla personalen utifrån vad uppdraget kräver.

Annons