Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersund behöver en konsthall

Annons

Konst i dagens mening är ett vitt begrepp. Den kan vara illustrativ, suggestiv eller skapa egna världar och sinnestillstånd. Den kan vara allt från skulptur och performance till installationer och video. Men vad som är säkert är att den behöver en plats att visas på, ett forum där den skapar en dialog med sin publik.

Efter tre år går nu Färgfabriken Norrs projekttid mot sitt slut. Ett nytt projekt är på väg att utvecklas, med andra förutsättningar och med stor säkerhet i en annan organisationsform. Det är därför på sin plats med ett par reflektioner kring hur vi på Färgfabriken har upplevt tiden i Östersund och vad vi ser behov av i framtiden. Det är viktigt att poängtera att det har varit en spännande tid och att alla våra medarbetare har varit starkt engagerade i projektet. Dessutom har det varit mycket givande att möta en ny engagerad publik.

Vårt syfte med Färgfabriken Norr har varit att skapa en kreativ plattform med det gränsöverskridande som vital del av verksamheten. Detta kan till exempel vara att musiker arbetar med installationer, som Robert Henke (aktuell på Färgfabriken i Stockholm) eller Fredrik Wretmans samarbete med ovan nämnda musiker i projektet Tap Tim (Färgfabriken Norr vintern 2009).

Att vara gränsöverskridande för Färgfabriken betyder också att undersöka vad konsten kan bidra med. Kan konsten påverka, förtydliga eller ge alternativa bilder av samhällen i förändring? Den aktuella utställningen ”Nordens U-land? - Isländsk konst i kristid” på Färgfabriken Norr ger ett av många svar. I samarbete med Färgfabriken presenterar curatorn Jonathan Habib Engqvist flera perspektiv i en utställning som ställer frågor om en nations ekonomiska kollaps i en globaliserad värld.

Färgfabriken är ingen vanlig konsthall. Vi står för ett bredare innehåll där arkitektur, stadsplanering och samhälle är viktiga delar av en verksamhet som i ett flertal fall inspirerar eller låter sig inspireras av konstnärliga uttrycksformer i ett brett perspektiv.

Staden och hur den förändras är ett perspektiv som intresserat oss sedan starten 1995. Färgfabriken har tagit på sig rollen som oberoende plattform där diskussioner om sociala frågor, miljö och fysisk planering förs. Nyligen inledde vi en internationell satsning där arkitekter, stadsplanerare och konstnärer i Sverige och forna Sovjet sammanförs för att utbyta tankar och idéer. Moldavien och Vitryssland besöktes i oktober. Vi har arbetat med Stockholms utveckling under ett flertal år, och senast i september genomförde vi en workshop i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor där olika perspektiv kring Stockholms nya översiktsplan diskuterades.

När det gäller verksamheten i Östersund är en viss självkritik berättigad. Öppningen var kanske alltför grandios, mycket resurser gick åt. Samtidigt blev Färgfabriken Norr synlig i media på det viset. Projektet Östersund at Large hade vunnit på att genomföras på ett annorlunda sätt. Färgfabriken skulle ha tagit sig mer tid att för att skapa en närmare dialog med tjänstemän och den politiska kulturen i Östersund. Trots detta blev det en satsning där många grupper i Östersund, från ungdomar till en intresserad allmänhet, fick möjligheten att se på sin stad från flera nya perspektiv. Östberget var ett projekt som vi genomförde med en tydlig inriktning på att förstärka Östersund som stad med fokus på design, landskap och arkitektur. Östberget har fått en strålande uppmärksamhet internationellt och bjöds för att visas på världsutställningen i Shanghai. Tyvärr fanns det inte ekonomiska medel för det.

Färgfabrikens personalstyrka i Stockholm har sedan projektet Färgfabriken Norr inleddes reducerats från nio personer till fem. Vi har tagit ansvar för verksamheten vid två konsthallar, en i Östersund och en i Stockholm. Färgfabriken behöver resurser för att bedriva verksamheten, samt utveckla organisationens intellektuella innehåll och kreativa nivå. Eftersom konsthallar söker sina egna verksamhets- och projektmedel från kulturråd, kommun och landsting är dessa pengar öronmärkta för verksamhet i, eller knuten till, den respektive konsthall. Det är med andra ord inte möjligt för oss, hur gärna vi än vill, att ta uppdraget att helt eller delvis driva verksamheten i Östersund vidare utan att medel för vår arbetsinsats garanteras.

Under de tre projektåren har vi haft ersättning för 1 – 1,5 tjänst, för att planera och genomföra programmet på Färgfabriken Norr. Nu när projekttiden är slut finns hittills inga pengar i den kommande budgeten från Jämtlands läns landsting för nästa period att jobba med projektet. vilket gör att vi inte kan fortsätta om inte förutsättningarna ändras för Färgfabriken Stockholm.

För närvarande för vi en konstruktiv diskussion med Jämtlands läns landsting om att vara med och stödja processen för en fortsättning av verksamheten i Östersund. Detta kan ske på olika sätt, och redan nu har Färgfabriken initierat tre utställningsprojekt för år 2011 med olika tematik och tre curatorer som alla har ett stort internationellt nätverk med intressanta konstnärer. Genom att arbeta med externa curatorer och hela tiden utöka samarbetet med det övriga samhället skapas nya infallsvinklar och dynamik i utställningarna.

Det pågår en diskussion om återflyttning i länet, om Östersund som en attraktiv stad. Men om de som flyttat ska motiveras till att återvända och de unga ska vilja stanna ställs krav på Östersund vad gäller allt från från stadsliv till kultur. Här har en konsthall en viktig funktion. En konsthall med hög internationell kvalitet, en konsthall som vågar ta risker och ställa frågor. En konsthall som har modet att utmana invanda föreställningar om vad konstnärlig verksamhet är och vad den kan bidra med i vårt samhälle i dag.

Frågorna om stadsutveckling och dialogen kring staden och regionen ser vi fram emot. Vi vet att det finns en mängd olika idéer och tankar kring hur det samtalet kan utvecklas och bli konstruktivt, Stadsdel Norr är ett exempel.

Färgfabriken Norr kan licensiera varumärket under en kommande 3-årsperiod, givet att det finns garanterade medel för vår arbetsinsats. Först då har vi förutsättningar att garantera en utställningsverksamhet på fortsatt hög nivå. Vi väntar på en reaktion från staden, länet och andra som är intresserade av projektet Färgfabriken Norr.

Joachim Granit

Kreativ ledare

Pernilla Lesse

Verksamhetsledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel