Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Östersund bäst i länet på friluftsliv

Jämtlands bästa friluftskommun är Östersund, visar en rankning gjord av Naturvårdsverket. Åre däremot har en bottenplacering, plats 176.

Annons

För femte året i rad poängsätts kommunernas friluftssatsningar i en undersökning gjord av Naturvårdsverket. Av landets 290 kommuner har 252 kommuner deltagit. Titeln "Sveriges friluftskommun" delas i år av Leksand, Söderhamn och Örebro. Östersund hamnar på plats 30 och klättrar därmed 15 placeringar jämfört med i fjol.

Naturvårdsverket vill i sin enkät få svar på en rad frågor, som hur lätt det är för kommuninnevånarna att ta sig ut i naturen, om det finns rastplatser och hur kommunerna samarbetar med andra organisationer i sitt friluftsarbete.

– Vi ser en kraftig ökning när det gäller friluftssatsningar inom skolan. Vi ser även att kommunerna har ökat sitt samarbete med ideella organisationer samt att fler kommuner väljer att avsätta mer resurser till friluftsliv, vilket är glädjande, säger Eva Stighäll, samordnare vid Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket vill särskilt fokusera på förbättringar hos de kommuner som har klättrat mest genom åren.

– Här kan vi se att Krokoms kommun till exempel har förbättrat sina poäng med 18 procent, medan flera andra kommuner i Jämtland har lika eller något sämre placeringar, säger Eva Stighäll.

Östersund har höga poäng i delen om aktiveter men har lägre poäng på frågor om information och samarbeten med andra organisationer och näringsliv om friluftsliv.

Nämndrådet Bert-Olof Zackrisson vid Östersunds kommun har tillsammans med Stadsträdgårdsmästare Nicole Lindsjö haft huvudansvaret för att Naturvårdsverkets enkät besvarats.

– En arbetsgrupp med tjänstemän för närmast berörda nämnder miljö- och samhällsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen har tillsammans besvarat enkäten, säger Bert-Olof Zackrisson.

Varför har Östersund låga poäng på frågor om information och samarbeten med andra organisationer?

– Vi har fått lägre poäng eftersom arbetet är uppdelat på flera nämnder och styrelser och inte endast på en ansvarig nämnd. Vidare är kommunens nya översiktsplan med skrivningar om friluftsliv ännu inte antagen av kommunfullmäktige. Det ger också lägre poäng, liksom att det inte finns någon politiskt antagen friluftsplan eller friluftspolicy.

Vad har ni gjort och vad är på gång i Östersunds kommun när det gäller friluftslivssatsningar?

– Det finns skidleksområden på Frösön och på andra ställen, skolskogar med avgränsade områden som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Det finns även vandringsleder och promenadstråk som St Olavsleden och Hälsans stig.

Han berättar även att vissa stigar längs stränderna samt allmänna bryggor märktes upp förra året mellan Lugnvik och Torvalla. Och att det även under året kommer att märkas upp på Frösön.

– Sedan finns föreningslivet och frivilligorganisationernas engagemang för en aktiv fritid bland nyanlända, säger han.

I rankningen hamnar Åre kommun långt ner på listan, plats 176.

– Frågorna i enkäten är mer anpassade till en större stad där det finns större behov att besöka naturen. Här har vi naturen alldeles in på knuten, säger Bengt Aspman, miljöstrateg vid Åre kommun som har besvarat frågorna.

Han påpekar att Åre kommun inte har en specifik tjänsteman som enbart arbetar med friluftsfrågor, utan att det i stället finns flera tjänstemän som arbetar med delar av de berörda frågorna och att bilden därför blir splittrad.

– Det medför i sin tur också att många av svaren på enkäten då blir "Vet ej". Men vi kan inte anställa en person för att arbeta enbart med enkäten och vi kan inte avsätta hur mycket tid som helst på den. Så då är det ärligare att svara så. Och det resulterar i lägre poäng, säger Bengt Aspman.