Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Osteoporosföreningen ROP

Annons

Osteoporosföreningen i Jämtlands län – ROP – höll ett välbesökt årsmöte den 20 februari. Ordförande Kristina Andersson hälsade alla varmt välkomna och uttryckte en glädje över att så många kommit till denna dag, och öppnade mötet. Stadgeenliga frågor avhandlades och den nya styrelsen fick följande sammansättning: ordförande, Kristina Andersson, övriga ledamöter: Britt Andersson och Anne-Marie Jaarnek, Iréne Bergström och Elvi Eskilsson. Ersättare Anneli Westin-Fridh och Kerstin Göransson. Förslag till verksamhetsplan föredrogs och godkändes. I planen prioriteras medlemsrekrytering, medverkan till att sprida kunskap om benskörhet i samhället och uppvakta politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting, samt uppmärksamma professionen på att diagnos, behandling och uppföljning måste förbättras i länet. Planen godkändes.

Ordförande informerade också om att det planeras för att starta en osteoporosskola, samt att en stavgångsgrupp kommer att påbörjas om intresse finns. Annonser kommer i LT, ÖP och på hemsidan.

Ordförande avslutade med att tacka årsmötet för det förtroende styrelsen fått och hon hoppades på att samtliga vill vara ambassadörer för vår förening, så att vi kan få ett större gehör för vår verksamhet.

Efter en kort paus med fika fylldes salen till brädden av intresserade, som ville lyssna till överläkare Håkan Fureman, som skulle prata om Benskörhet och behandling. Styrelsen blev överraskad av det mycket stora intresset. De bars stolar, det blev trångt, många satt på bord och ett antal fick stå och lyssna till en mycket givande föreläsning.

Att benskörhet är en vanlig diagnos/sjukdom kunde föreläsaren understryka, men det är alldeles för få som får diagnosen benskörhet och behandling. Därför drabbas också alltför många av onödiga frakturer, som kostar samhället stora summor och orsakar mänskligt lidande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör varje år en uppföljning av olika sjukdomsgrupper som bland annat avser läkemedelsbehandling. Benskörhet har en mycket låg siffra i hela landet. Jämtland ligger på 3:e plats nerifrån. Inget som landstinget kan vara stolt över. Vidare fick vi veta att Socialstyrelsen kommit ut med nationella riktlinjer, som visar på hur diagnos och behandling lämpligast bör tillämpas i landet. Jämtland landsting håller på med ett arbete, som ska leda till en bättre organisation för osteoporosvården, som ska ligga till grund för en bättre situation för att fånga upp riskpatienter och redan diagnostiserade, så att de får en adekvat behandling.

Doktor Fureman menade att riktlinjerna är tydliga både vad gäller diagnos och läkemedel, men man måste alltid se till den enskilde individen och väga in olika riskfaktorer innan behandling sätts in. De olika läkemedlen, som finns att tillgå informerades om. Dessa stoppar upp bennedbrytningen och därmed minskar frakturrisken. Hälsocentralernas roll är att de har det primära ansvaret för patienter med benskörhet. Det var många frågor från deltagarna, som berörde bemötande och behandling. Uppmaningen blev: Gå tillbaka till hälsocentralen och prata med din doktor igen.

Ordförande avslutade eftermiddagen med att tacka för en mycket givande föreläsning och överlämnade blommor som tack.

Hon sa också att patientföreningen kan vara ett stöd och lotsa personer som känner oro och vilsenhet i sina funderingar kring benskörhet.