Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Örndalenexploatör vill ha undantag från fridlysning

Ledningen bakom planerna på exploatering av Örndalen, öster om Björnrike, vill ha dispens från bestämmelserna om den fridlysta kungsörnen i området.

Miljardprojektet Örndalen inkluderar 6 000 turistbäddar, hotell, flera nya liftar, ny skidåkning och utbyggd infrastruktur.

I en skrivelse till länsstyrelsen ansöker Bengt-Eric Lundborg, vd i Örndalen Exploatering AB, om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4 § artskyddsföreningen.

– Dispensen avser exploatering i ett kungsörnsrevir i samband med anläggning och drift av den planerade turismanläggningen, enligt Bengt-Eric Lundborg.

Som ett underlag till dispensansökan bifogar bolaget ett dokument från Enetjärn Natur AB, som utför konsulttjänster inom naturvård och som tittat närmare på örnrevirets förutsättningar.

– Det underlaget innehåller väldigt mycket åtgärder som vi föreslår kan genomföras, säger Bengt-Eric Lundborg.

För detaljerna hänvisar han till Enetjärn AB:s underlag, som länsstyrelsen fått i samband med dispensansökan.

Av miljökonsekvensbeskrivningen har tidigare framgått att bolaget vid behov kommer att verka för att naturvårdsavtal ska upprättas vid de aktuella bona. Avtal som skulle innebära avverkningsförbud och tillträdesförbud under häckningsperioden.

Som LT tidigare skrivit hävdar Marie Andersson, ordförande i J/H Naturskyddsförening, att den delen är otillräcklig för att bevara den starkt skyddade kungsörnens revir i området.

4 § i artskyddsförordningen tar också sikte på förbud att skada eller förstöra artens fortplantningsområden eller viloplatser, vilket kommer att vägas in när länsstyrelsen behandlar dispensansökan.

Vid en kungsörnsinventering 2012 observerades kungsörn vid 44 olika tillfällen och bon har påträffats i dalgången.

Naturskyddsföreningen har tidigare kritiserat Härjedalens kommun för att kommunen, i sin fördjupade översiktsplan, pekar ut området för en storskalig turistanläggning.

Örndalen Exploatering AB bifogar i dispensansökan även ett yttrande från Härjedalens kommun, där kommunen ställer sig bakom ansökan och betonar att turismen är den i särklass viktigaste näringen i Härjedalens kommun.

Kommunen framhåller vidare att Örndalen kan skapa 300 årsarbeten, stabilare arbetsmarknad, inflyttning och områdets attraktionskraft stärks.

– Det är ytterst angeläget att besöksnäringen ges möjlighet att växa.

Det konstaterar kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke i yttrandet, med hänvisning till att Örndalsprojektet motverkar den negativa utvecklingen inom tillverknings- och tjänstesektorn.