Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Örnarna saknar skydd

Vi blev inte förvånade när vi nåddes av nyheten att Mark- och miljödomstolen upphävt Länsstyrelsens dispensbeslut för Örndalenprojektet. En dispens skulle ha urholkat artskyddet i Sverige och försvårat länsstyrelsernas viktiga arbete med att bevara arter som hotas av olika exploateringar. Örnddalen är med andra ord inte längre fredad, utan nu går ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt där frågan om exploatering ska avgöras.

Kungsörnarna i Skorvdalen är unika eftersom de har producerat fler flygfärdiga ungar än de flesta andra örnpar. Förhållandena är också perfekta för revirets örnar med bra och ostörda boplatser från vilka örnarna har vidsträckt utsikt över landskapet, men ändå har nära till stora jaktmarker med öppna ytor och kalfjäll där det finns gott om byten.

De åtgärder som Örndalen AB har presenterat för att rädda kvar örnreviret, är så tandlösa att vi bedömer det är uteslutet att de kommer att lyckas. Exploatören har inte ens velat flytta på en dagparkering som skulle ha legat alldeles för nära revirets viktigaste boplats. Parkeringen, med plats för 450 bilar, skulle störa som mest under örnarnas mest störningskänsliga period från februari till april. Bolaget säger sig dock vilja flytta reviret till Sandbäcksdalen strax öster om Skorvdalen vilket är en åtgärd dömd att misslyckas. Skogen i dalgången är nämligen avverkad och det finns inga lämpliga träd för de konstgjorda örnbon som bolaget har lovat bygga. Bona måste därför placeras på Gråbergets sydsida, men skulle då hamna inom Örndalens störningszon.

Örndalen AB har själv insikt om att reviret kommer att försvinna trots deras skyddsåtgärder. I detta läge har bolaget förbundit sig att kompensera för det förstörda reviret genom att skydda ett revir på en annan plats i kommunen. Denna åtgärd kan dock omöjligen kompensera för ett förlorat revir med så hög kvalitet som det i Skorvdalen. En kompensation kan bara ske om ett helt nytt revir skapas av samma höga kvalitet, eftersom man kan förutsätta att alla högkvalitativa revir redan är permanent besatta av örnar.

Länsstyrelsen har i sitt dispensbeslut ställt krav på skydds- och kompensationsåtgärder. Vi finner det anmärkningsvärt att dessa krav till synes är kopierade direkt från Örndalen ABs egen dispensansökan. Myndigheten har inte ställt ytterligare krav på bolaget utan har istället lättvindigt konstaterat "verksamhetsutövarens förslag till skadelindrande åtgärder är ett ambitiöst försök att minska projektets skador på Skorvdalens kungsörnar".

Vi konstaterar att kravlistan mer ser ut som standardåtgärder som alltid ska vidtas i närheten av örnbon vid t.ex. skogsavverkningar, men dessa åtgärder är långt ifrån tillräckliga för att skydda örnarna i Skorvdalen.

Strax före jul beslutade Sveriges regering och riksdag att landets kungsörnsstam nu har uppnått referensvärdet 150 lyckade häckningar för gynnsam bevarandestatus. Man kan starkt ifrågasätta beslutet eftersom en förutsättning för gynnsam bevarandestatus är att stammen ska vara stabil eller ökande och ligga på eller över referensvärdet (enligt art- och habitatdirektivet). Statistiken för antalet lyckade häckningar i landet visar att under 7 av de senaste 14 åren har antalet lyckade häckningar legat under referensvärdet (senast under 2013). Dessutom har produktionen av ungar minskat med 30 procent under samma period. Av den anledningen är det mycket viktigt att vi skyddar Skorvdalens örnar så att de kan häcka och föda upp sina ungar i lugn och ro och därigenom bidra till stammens fortlevnad.

Jämtland-Härjedalens Naturskyddsförening

Marie Andersson ordf.

Kungsörn Sverige

Thomas Birkö ordf.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel