Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Orkidé riskerar att stoppa arenabygget

Ett fridlyst orkidé kan sätta stopp för bygget av den nya arenan i Östersund. Den fridlysta blomman växer på arenaområdet och om kommunen vill exploatera ytan så krävs en speciell dispens.

Annons

Bygget av en ny multiarena i Östersund har varit en av de största och mest diskuterade frågorna de senaste åren. Innan det definitiva beslutet fattades så handlade debatten främst om vilket område i staden som var bäst lämpat för bygget av en stor arena. Beslutet blev till sist att den nya arenan ska byggas på Stadsdel norr.

Men det finns en liten detalj som inte har diskuterats tidigare. En detalj som helt kan förändra förutsättningarna för arenabygget.

Sommaren 2006 gjordes en grundlig inventering av floran på Stadsdel norr. Ett stort antal så kallade kärlväxter dokumenterades. Inom det begränsade område där arenabygget planeras växer tre fridlysta arter. Blåsippa, revlummer och skogsnyckel. Det är den sistnämnda som riskerar att sätta stopp för byggplanerna.

Orkidén skogsnyckel är nämligen fridlyst med ett starkare skydd än de andra två blommorna. Skogsnyckel ingår i artskyddsförordningen som säger att blomman inte får plockas, grävas upp eller skadas på något annat sätt.

I den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen har låtit göra står att de fridlysta arterna troligen kommer att försvinna när området exploateras. Det förslag till detaljplan som kommunen har tagit fram konstaterar ändå att konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små.

Skogsnyckel är visserligen inte en ovanlig blomma i centrala Jämtland men för att området ska kunna exploateras så krävs en speciell dispens. Det innebär att kommunen eller den nuvarande fastighetsägaren, Fältjägaren fastigheter, inte får göra något som påverkar de fridlysta orkidéerna innan länsstyrelsen har fattat ett beslut om undantag från artskyddsförordningen.

I artskyddsförordningen står att länsstyrelsen kan ge dispens om det inte finns "någon annan lämplig lösning". En annan lösning skulle exempelvis kunna vara att området där orkidén växer inte exploateras, att arenaområdet helt enkelt flyttas. Ett annat alternativ skulle kunna vara att kommunen får tillåtelse att flytta blommorna till en annan växtplats.