Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Orimliga väganslag

Centerpartiet har under året arrangerat flera möten för att diskutera infrastruktur, och även varit inbjudna till många möten runt om i länet. Länsbornas starka engagemang visar frågans stora betydelse. För alla här i länet står det helt klart att det behövs investeras mycket mer i vägar. Den bristande vägstandarden hämmar utvecklingen i länet, gör det svårare att bo och driva företag, och mindre intressant att flytta till byarna.

Kommande planperiod investerar regeringen historiskt mycket i infrastruktur, 600 miljarder, vilket kan ställas i relation till den sista socialdemokratiska infrastrukturpropositionen som var hälften så stor.

Utifrån alla värdefulla inspel som vi har fått har jag lagt några riksdagsmotioner om vägar, bland annat om fördelningsregler, ett grusvägspaket och turisttrafik.

Fördelning av regionala anslag måste anpassas till de faktiska förhållandena. Utfallet blir orimligt när resurser fördelas till stor del utifrån länens befolkning. I dag får Blekinge län 487 miljoner kronor till sina 165 mil länsvägar, medan Jämtland får 477 miljoner till 604 mil, det vill säga en 3,5 gånger så lång sträcka. Även i trafiksiffror ligger Jämtlands län högst med 1125 miljoner körda kilometer, jämfört med Blekinges 780 miljoner.

Andelen grusvägar med dålig bärighet inom skogslänen är stor i nationell jämförelse, vilket skapar problem för basnäringarna, skog, turism och jordbruk. Under många årtionden har det investerats för lite i grundförstärkning och beläggning. Dessa brister måste åtgärdas.

Trafikverket bör därför få i uppdrag att anvisa medel till ett grusvägspaket. En lämplig nivå kan vara tio miljarder under kommande planperiod.

Ett fungerande transportsystem är en grundbult för att bedriva företagsverksamhet på landsbygden. En näringsverksamhet som är beroende av detta är turistsektorn.

Ett problem som ofta framförs från turistnäringen är att antalet besökare varierar väldigt mycket över året och att det därför periodvis är problem att klara trycket på befintlig infrastruktur, eftersom den sällan är tillräckligt flexibel för att klara de stora variationerna.

Centerpartiet fortsätter vårt arbete att skapa utveckling i länet.

När Centerpartiet arbetar med länsutvecklingsfrågor är det värdefullt att många människor är engagerade. Jag vill därför tacka alla länsbor som bidragit under året med goda idéer och starkt engagemang. Tillsammans gör vi länet bättre och starkare.

Per Åsling (C)

Distriktsordförande i Centerpartiet i Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel