Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppning för mer strandnära byggande

Besöksnäringen och möjligheten att bygga strandnära är två betydande områden som Strömsunds kommun jobbar med i den kommande översiktsplanen.

Politiker och tjänstemän har besökt större orter för att försöka fånga upp invånarnas idéer och invändningar.

Det finns 1 000 mil stränder i kommunen och en central fråga kretsar kring möjligheten att bygga hus nära stranden. Kommunen har listat cirka 30 sjöar som medborgarna själva föreslagit som lämpliga för strandbebyggelse.

Kommunen öppnar också för mer byggande i strandnära lägen i framtiden, genom utökade möjligheter till dispens från strandskyddet.

– Vi har tidigare sagt nej utifrån lagstiftningen när då folk vill bygga fritidshus eller permanent. Det tycker vi är väldigt synd. Nu har man öppnat upp i lagen för strandnära byggande igenom att kommunen anvisar lämpliga områden i översiktsplanen, säger Anders Bergman, miljö- och byggchef i Strömsund.

– Vi har valt att medborgarna ska få peka ut de här områdena. Där tror jag vi är lite unika. Boverket har varit intresserade och gett oss ekonomiskt stöd för att driva den processen.

Att tillåta mer byggande i anslutning till stränder ses som en möjlighet för att utveckla landsbygden, så den blir mer attraktiv för inflyttning.

Men alldeles intill vattnet lär det inte bli så många byggen. När strandskyddsdispens beviljas behöver kommunen ha rutiner för att försäkra sig om att de allemansrättsliga aspekterna består, likaså skyddet av växt- och djurliv i strandzonerna. Det innebär sannolikt en smal "buffertzon" en bit upp från stranden, där byggen inte tillåts.

Förslaget till ny översiktsplan innehåller kriterier för när landsbygdsutveckling i strandnära läge kan anföras. Vissa platser som invånarna föreslagit har plockats bort i ett tidigare skede eftersom de dels kolliderar med andra intressen, som exempelvis Natura 2000-områden, och det finns risker för översvämningar.

– Vi har ett problem i vår kommun med att vi har jättemycket stränder och det är glest befolkat. Samtidigt ska vi säga nej till de som vill bygga eftersom dom hindrar tillgängligheten för allmänheten till stranden. Det blir löjligt men på det här sättet hoppas vi kunna öppna upp för byggande, säger Anders Bergman.